ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneri » Alexander Street, Part of Clarivate

Alexander Street, Part of Clarivate

Alexander Street vydáva online rozsiahle digitálne zbierky videozáznamov a zvukových nahrávok, notových zápisov a úplných textov primárnych zdrojov, najmä pre humanitné a spoločenské vedy. Zbierky pokrývajú čoraz širšiu škálu odborov vrátane hudby, poradenstva a terapie, ošetrovateľstva, antropológie, ženských, menšinových a rodových štúdií, trestného práva, sociálnych a kultúrnych dejín, literatúry, drámy, divadla a filmu, religionistiky, environmentálnych vied a ďalších.

Od svojho vzniku v roku 2000 vydáva Alexander Street zbierky, ktoré obsahujú kvalitný autorsky chránený a predtým nepublikovaný materiál. Každá databáza je indexovaná pomocou jedinečného sémantického indexovania™, ktoré poskytuje vedcom, vysokoškolským učiteľom a študentom presný vyhľadávací nástroj a priestor na analýzu nájdených materiálov.

Spoločnosť Alexander Street si získala vynikajúcu povesť vrátane ocenení za „Najlepší nový produkt“. „Najlepší obsah“ a „Najlepšie možnosti zmluvy“ od The Charleston Advisor, „Produkt mesiaca“ od History News Network, ako aj vynikajúce recenzie v odborných knihovníckych časopisoch.

Súčasťou spoločnosti ProQuest je od júna 2016. Od decembra 2021 sa Alexander Street aj ProQuest stali súčasťou spoločnosti Clarivate.

Dostupné produkty