ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Twentieth Century Religious Thought Volume I: Christianity

Twentieth Century Religious Thought Volume I: Christianity

Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Partner: Alexander Street, Part of Clarivate
Typ dát: Primárne pramene
Platforma: Alexander Street Online
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Twentieth Century Religious Thought je online kolekce, která nabízí nejuznávanější práce a archivní materiály spojené s předními světovými náboženskými mysliteli od počátku 19 století až do počátku 21. století.

Kompletní Volume I: Christianity bude obsahovat zhruba 100 000 stránek zveřejněných spisů vlivných křesťanských teologů, spolu s doplňkovými archivními zdroji. Kolekce zařadí také názory z jiných náboženství – včetně judaismu, islámu, buddhismu. Dostupná zde budou také díla osobností z dříve opomíjených skupin, mezi nimi např. klíčoví feminističtí teologové a učenci.

Vedle samostatného studia myšlenek jednotlivých učenců budou vědci schopni zkoumat, jak se různé teorie, náboženské skupiny, náboženství, politické a kulturní skupiny, prolínají, jak se liší a jak ovlivili sebe navzájem. Hlavním tématem ve Volume I bude protestantismus, katolicismus, evangelictví, luteránství, teologie osvobození, systematická teologie, dialektická teologie a teocentrická teologie.

Součástí Volume I je více než 30 autorů z Evropy, Severní Ameriky, Asie a Latinské Ameriky, např.: Dietrich Bonhoeffer, Leonardo Boff, Sergei Bulgakov, Rudolf Bultmann, Henri de Lubac, Gustavo Gutièrrez, Stanley Hauerwas, Jurgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg, Karl Rahner, Rosemary Radford Ruether, Albert Schweitzer, Dorothee Soëlle, Ernst Troeltsch, Hans Urs von Balthasar, Adolf von Harnack.

V první fázi budou dostupné originály v angličtině a díla přeložená do angličtiny, postupně budou přidávána i díla v původním jazyce autora (např. francouzština, španělština, němčina). Kolekci bude možné prohledávat spolu s Volume II: Islam, Volume III: Judaism a Volume IV: Buddhism, Hinduism, and Taoism.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov

Ostatné