ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Human Rights Studies Online

Human Rights Studies Online

Producent: Alexander Street
Partner: Alexander Street, Part of Clarivate
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy
Platforma: Alexander Street Online
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Právo / Verejná správa 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Human Rights Studies Online poskytuje na jednom mieste rozsiahlu porovnávaciu dokumentáciu, analýzy a interpretácie väčších porušení ľudských práv a brutálnych zločinov proti ľudskosti po celom svete. Obsahuje 75 000 strán textov a 151 hodín videí, ktoré dokumentujú genocídy, vojnové zločiny, etnické čistky a ďalšie trestné činy v oblasti ľudských práv v 20. storočí a začiatkom 21. storočia.

Kolekcia je postavená na prípadových štúdiách. Súčasťou sú primárne aj sekundárne materiály v rôznych formátoch médií a druhoch obsahu pre každú udalosť. Zastúpené sú: Arménsko, holokaust, Kambodža, Bosna a Hercegovina, Rwanda, Darfur a vyše 30 ďalších prípadov. Pramene pre každú tému vedú používateľov cez celú udalosť od historického kontextu a príčin cez medzinárodnú odozvu, stíhanie páchateľov a krokov vedúcich k náprave.

Po dokončení bude obsahovať zdroje na podporu štúdia:

 • Osobné svedectvá a artefakty, ako sú denníky, listy, osobné predmety, vládna dokumentácia dokumentujúce vplyv politiky na jednotlivca.
 • Súčasné televízne zábery, fotografie, tlačové správy mimovládnych organizácií, ktoré ukazujú, ako boli udalosti popísané v médiách a úsilí mimovládnych organizácií zvýšiť povedomie verejnosti o zločinoch.
 • Vládna, mimovládna a súdna dokumentácia, vrátane poznámok, správ, súdnych prepisov, svedectvá obetí a svedkov, z ktorých mnohé ešte nikdy predtým neboli k dispozícii v digitálnej podobe.
 • Dokumentárne filmy, rozhovory, monografie, eseje a články, ktoré uvedú do súvislostí/kontextu primárne dokumenty a objasnia rozsah udalostí.
 • Vybrané umelecké a literárne diela na pamiatku postihnutých trestným činom a zachytávajúce úsilie o zmierenie.
 • Referenčné materiály – mapy, bibliografie, chronológie – ktoré poskytujú základný prehľad a analýzy udalostí.
 • Odkazy na web stránky s miestnymi a dobovými materiálmi.

Obsah pochádza z významných historických archívov, vrátane Witness.org, Journeyman Pictures, Chip Taylor Communications, Nara Archives, Basic Books a Harvard University Press.

Funkcie pre výučbu a štúdium:

 • sledovanie videí cez mobilné zariadenie
 • synchronizované, prehľadávateľné prepisy textov ku každému videu
 • vizuálne obsahy na rýchle prezretie videa
 • trvalé URL odkazy na citovanie a zdieľanie videí
 • video prehrávač umožňuje knižniciam a pedagógom sprístupniť video nahrávky ostatným používateľom na zabezpečených webových stránkach cez e-learningové systémy
 • používatelia môžu vytvárať, komentovať a usporiadať klipy a vkladať odkazy na ďalší obsah

S obsahom a platformou sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a ukážky.

Videá sú aj v kolekcii Academic Video Online: Premium. Dostupná samostatne alebo ako súčasť Global Issues Library.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov

Ostatné