ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Ulrich’s™ Serials Analysis System

Ulrich’s™ Serials Analysis System

Producent: ProQuest, Part of Clarivate
Partner: ProQuest, Part of Clarivate
Typ: Nástroje na integráciu, správu a zdieľanie
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Informačné štúdiá a knihovníctvo 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Ulrichs Serials Analysis System je důležitý nástroj pro analýzu a hodnocení časopiseckého fondu (elektronických i tištěných titulů). Je určen pro ředitele knihoven, akvizitéry a knihovníky pověřené správou časopisů a/nebo elektronických zdrojů. Analytický systém je propojen s databází Ulrichchsweb (ze které čerpá údaje) a s databází JCR (vstup je umožněn pouze předplatitelům této databáze)

K čemu USAS slouží?

 • pomůže identifikovat, ve kterých oborech je počet titulů ve vaší knihovně nadbytečný, a pro které obory naopak tituly chybí
 • porovná vaši kolekci časopisů s kolekcí Ulrichs Universe (všechny tituly z databáze Ulrichs, cca 267 000) nebo Ulrichs Core (vybrané akademické tituly, cca 76 000), s kolekcí kterékoliv jiné knihovny, s nabídkou jednotlivých vydavatelů nebo databází
 • porovná vaši vlastní kolekci tištěných a elektronických časopisů (duplicity)
 • porovná nabídku několika vydavatelů z několika hledisek
 • porovná konkurenční databáze
 • vyhodnotí duplicity a dostupnost časopisů v rámci konzorcia
 • vytváří přehledy o vaší kolekci

USAS Vám zodpoví základní otázky:

 • jaké časopisy vaše knihovna předplácíte – zastoupení podle oborů, podíl recenzovaných nebo impaktovaných časopisů, podíl titulů v elektronické formě ad.
 • jaké máte duplicity ve vaší knihovně a/nebo v rámci konzorcia
 • jaké další tituly byste mohli do vašeho fondu zařadit
 • zda je nabídka časopisů ve fondu uspokojivá pro vaše čtenáře
 • jak si váš fond stojí v porovnání s ostatními knihovnami
 • v čem se liší nabídka vydavatelů – počet titulů, oborové zastoupení, podíl recenzovaných nebo impaktovaných ti­tulů
 • v čem se liší nabízené databáze – počet titulů, oborové zastoupení, podíl recenzovaných nebo impaktovaných titulů, dostupné ročníky (embargo)

Pro zpracování analýzy potřebujete pouze seznam ISSN, vyexportovaný např. z OPAC katalogu a uložený např. v Excelu. Takto připravený seznam se jednoduše naimportuje do analytického systému, který si na základě ISSN doplní název časopisu, vydavatele, cenu, a další základní údaje. Sami si můžete doplnit ještě své vlastní poznámky ke každému titulu. Systém nabízí různé úrovně administrátorského a uživatelského oprávnění.

Vyhledávací rozhraní nabízí limitování výsledků (např. jen časopisy s impact factorem nebo recenzované, jen tituly z vybraného oboru nebo jen elektronické časopisy, atd.) a řazení výsledků podle vydavatele, ceny, apod.

Systém pracuje velmi rychle, potíže nedělají ani větší objemy dat. USAS je dostupný online v rámci předplatného (předplatné zahrnuje i předplatné databáze Ulrichsweb.com, bez které USAS nemůže fungovat) a na straně uživatele není potřeba žádné zvláštní hardwarové ani softwarové vybavení. Všechny zpracované analýzy je možné ukládat na vlastní počítač a následně s nimi pracovat, tisknout, odeslat e-mailem. USAS využívají k racionalizaci akvizice časopiseckých titulů např. knihovny univerzity v Oxfordu.

Funkce dostupné v rámci administračního modulu Client Center:

 • E-Catalog umožňuje prohlížení záznamů o všech titulech v centrální znalostní databázi Serials Solutions® KnowledgeWorks
 • Overlap Analysis umožňuje akvizičním pracovníkům analýzu duplicitních titulů dostupných v online různých službách
 • Usage Stats poskytují knihovně statistiky využití zdroje
 • Administration Console pro správu nastavení jako např. prolinkování

Užitočné nástroje a materiály