ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Sociálna práca / Sociálna politika


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo

Sociálna práca / Sociálna politika

Počet nájdených produktov: 43

The Child Abuse Atlas
Producent: Evidentia Publishing
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

The Child Abuse Atlas je online verzí známého CD „The Anatomy of Child and Adolescent Sexual Abuse“ (autoři John J. McCann, David L. Kerns). Tento atlas byl vytvořen jako výukový zdroj pro široké spektrum odborníků zabývajících se obtížným a komplexním problémem sexuálního zneužívání dětí. Obsah bude zajímavý jak pro lékaře a sestry, tak i pro sociální pracovníky, právní zástupce, ad. Případový materiál byl vybrán z klinické praxe autorů z posledních 20 let (více než 8 0000 případů). Atlas může sloužit ke studijním i výukovým účelům.

Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
Producent: Clarivate Analytics
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Ovid Neonatal, Pediatrics and Child Development Collection
Producent: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Tato kolekce, dostupná formou předplatného exkluzivně pouze na platformě Ovid, obsahuje vysoce ceněné knihy a časopisy zaměřené na pediatrii, neurologii a psychologii.

Social Policy and Practice
Producent: Centre for Policy on Ageing
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Abstraktová databáze Social Policy and Practice přináší záznamy dokumentů (zpracovávané od roku 1981) z oblastí sociální péče, které odpovídají principu medicíny založené na důkazech. Zaměřuje se především na sociální péči o mládež a seniory.

Social Work Abstracts
Producent: National Association of Social Workers
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Celkem 74 000 záznamů od roku 1977pokrývá články z 500 časopisů i dalších zdrojů z oblasti sociální práce, humánních zdrojů. Připojen je The Register of Clinical Social Workers.

Encyclopedia of Social Work
Producent: Oxford University Press
Typ: Encyklopédie

Encyclopedia of Social Work je pravidelně aktualizovaná online encyklopedie, na které OUP spolupracuje s National Association of Social Workers (NASW Press).

Oxford Bibliographies Online
Producent: Oxford University Press
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Soubor výběrových kolekcí pokrývá humanitní vědy, umění, společenské vědy, přírodní vědy a veřejné zdraví. Ke každému záznamu je vedle bibliografických údajů připojena anotace, komentář. Uživateli je k dispozici přehled nejdůležitějších materiálů pro studium sestavený renomovanými odborníky.

Oxford Handbooks Online: Social Policy and Social Work
Producent: Oxford University Press
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Modul Social Policy and Social Work přináší vědecké recenzované eseje a přehledy. Každá příručka seznamuje s tématem, zkoumá hlavní problémy a významné diskuze, kriticky nahlíží na bádání v daném vědním oboru s výhledem na možný další vývoj.

Oxford Journals HSS Collection
Producent: Oxford University Press
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Humanities & Social Sciences Collection zpřístupňuje obsah 2 dílčích oborových kolekcí časopisů Oxford University Press:p

Oxford Journals Social Sciences Collection
Producent: Oxford University Press
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Social Sciences Collection zpřístupňuje obsah 82 časopisů (2023) vydavatelství Oxford University Press, včetně: