Na hlavnú stránku Kontakt Kontakt Mapa stránok Mapa stránok Pomoc Pomoc Hlavná stránka Hlavná stránka

Webovinky
Kalendár akcií
Katalóg
Vyskúšajte
Projekty
Podpora zákazníkov
Na stiahnutie
Užitočné linky

Profil spoločnosti
Partneri
Referencie
Produkty a služby
Webovinky
Novinky

Na stránkach Weboviniek nájdete priebežne aktualizovaný prehľad o novinkách z oblasti elektronických informačných zdrojov a ďalších produktov a služieb ponúkaných našou spoločnosťou. Ak máte záujem dostávať novinky z vybraných tematických skupín e-mailom, prihláste sa k odberu e-noviniek. Vyplňte tento formulár a my vám ich budeme približne dvakrát do mesiaca posielať.

Stručný prehľad:

SAGE spúšťa online kolekciu prípadových štúdií z reálneho sociálneho výskumu

Na platforme SAGE Research Methods bola sprístupnená nová zbierka takmer 300 prípadových štúdií z reálneho sociálneho výskumu. Vytvorená je špeciálne pre potreby učiteľov, študentov a výskumných pracovníkov.

Prípadové štúdie dopĺňajú teoretické vedomosti na všetkých úrovniach, od skúmania ťažkostí, nuáns až po rozhodovanie v reálnom živote, s ktorými sa výskumní pracovníci stretávajú. Pomáha pochopiť abstraktné metodologické koncepty v praxi.

3. 6. 2014

Zdroje CRCnetBASE prohledatelné přes discovery systémy

Vydavatelství CRC Press zahájilo spolupráci s předními discovery systémy za účelem zjednodušení přístupu vědců, studentů a odborníků k obsahu CRCnetBASE (platforma pro elektronické knihy z produkce vydavatelství Taylor & Francis).

Vyhledávat plnotextově ve více než 12 000 publikacích z více než 350 oborů (primárně věda, technika, medicína) je nově možné např. ve vyhledávači Summon společnosti ProQuest. Uživatelé se tak rychle a snadno dostanou k relevantním a užitečným výsledkům.

CRCnetBASE patří podle Library Journal mezi nejlepší referenční zdroje za rok 2011. Speciali­zované příručky a monografie dostupné na této platformě lze získat formou předplatného tematických kolekcí nebo jednotlivě vybraných publikací.

3. 6. 2014

Desátá kolekce Periodicals Archive Online je kompletní

V databázi Periodicals Archive Online je nyní 11 nových titulů. Zároveň byla zkompletována Collection 10, která v konečné podobě obsahuje 65 titulů.

Mezi novinky patří časopisy Aethlon, Agricultural Research, Alcohol Research and Health, Arab Studies, Quarterly Economic Affairs, Family Therapy, Gaskell Society Journal, International Schools Journal, Journal of Housing Research, Mentalities a Tri-Quarterly.

Collection 10 není součástí základního předplatného PAO, existující předplatitelé PAO mohou přístup získat po zaplacení extra poplatku za tuto kolekci.

Periodicals Archive Online zpřístupňuje v plných textech kompletní vydání časopisů od roku 1802 až do roku 2005, pokrývá oblasti společenských i sociálních věd a umění. Databáze nabízí online přístup k více než 750 titulům z více než 30 zemí a ve více než 25 jazycích.

Od roku 2013 je databáze PAO dostupná na platformě ProQuest, běžní uživatelé i zkušení rešeršéři tak mají možnost při vyhledávání využít všech předností platformy ProQuest a také řadu specifických funkcí.

Samozřejmě je také možné křížově vyhledávat v dalších časopiseckých kolekcích na stejné platformě (v případě, že je instituce předplácí), jmenovitě např. v ProQuest Central, Vogue Archive, International Index to Performing Arts, ad.

3. 6. 2014

V databázi PsycARTICLES nyní plnotextově více než 100 odborných časopisů

Databáze PsycARTICLES, která nabízí kompletní online kolekci časopisů vydávaných především pod hlavičkou American Psychological Association, aktuálně zpřístupňuje plné texty z více než 100 vědeckých časopisů, z nichž většina patří v oborech psychologie a psychiatrie k nejrenomovanějším a nejčtenějším.

Retrospektiva začíná téměř u všech číslem 1, nejstarší články jsou z roku 1894. Databáze existuje od roku 1998, kdy obsahovala 35 časopisů.

Aktuálně je sledováno 103 titulů. Mezi 9 nově zařazených titulů v roce 2014 patří:

 • American Journal of Orthopsychiatry
 • Decision
 • Evolutionary Behavioral Sciences
 • Journal of Threat Assessment and Management
 • Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice
 • Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity
 • Qualitative Psychology
 • Spirituality in Clinical Practice
 • Traumatology: An International Journal

Databáze PsycARTICLES je celosvětově považována za bezkonkurenční plnotextový zdroj pro výuku, výzkum i praxi v psychologii a příbuzných oborech.

3. 6. 2014

Konferencia INFORUM 2014 úspešne za nami

Minulý týždeň sa v Prahe na Vysokej škole ekonomickej uskutočnil jubilejný 20. ročník konferencie INFORUM. Konferencie sa zúčastnilo cca 450 účastníkov, prednášajúcich a vystavovateľov. V roli pozvaných rečníkov tento rok vystúpili Linda Vidlund a Cecilia Petersson zo Švédska, Peter Gilliver a Dave Pattern z Veľkej Británie.

Začiatok konferencie, venovaný téme „Velikáni na Inforu v průběhu věků“, bol narušený delegáciou z Nadnárodnej knižnice na Tau Ceti – všetko je zaznamenané na videu. Záznam nám láskavo poskytol Dr. Rostislav Kudláček – ďakujeme!

Príspevky v tohtoročnom programe boli venované predovšetkým akvizícii a distribúcii elektronických kníh, správe elektronických informačných zdrojov, spolupráci knihovníkov a vedcov, problematike open access, marketingu knižníc v oblasti e-zdrojov, digitalizačným projektom a ďalším témam. Súčasťou konferencie bola aj posterová sekcia. Takmer všetky príspevky a prezentácie sú už dostupné v online zborníku. Bezprostredné dojmy niekoľkých prednášajúcich a účastníkov zaznamenali formou rozhovorov priamo na mieste redaktori časopisu Inflow.

Tohtoročnú Cenu INFORUM 2014 získala európska digitálna knižnica písaného kultúrneho dedičstva Manuscriptorium 3 a rozhranie pre digitálne knižnice Gulliver. K vyhláseniu došlo počas večerného Infomejdanu. Denné i nočné dianie na konferencii zachytáva tiež rozsiahla fotogaléria.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na konferencii podieľali, a pevne veríme, že pre všetkých účastníkov okrem samotných prednášok a workshopov bola veľkým prínosom aj vzájomná výmena skúseností v neformálnej atmosfére. Budúce INFORUM 2015 sa bude konať 26. – 27. 5. 2015.

3. 6. 2014

E-knihy na platforme GeoScienceWorld

Po časopisoch a databáze GeoRef začal GeoScienceWorld vydávať knihy pre vedy o Zemi. Prvé knižné kolekcie budú obsahovať 1050 e-kníh od vydavateľstiev odborných spoločností:

 • American Association of Petroleum Geologists
 • The Clay Minerals Society
 • The Geological Society of America
 • The Geological Society of London
 • The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland
 • The University of Wyoming
 • SEPM, The Society for Sedimentary Geology
 • The Society of Economic Geologists
 • The Society of Exploration Geophysicists

3. 6. 2014

Vzdelávacie a klinické portály LWW pre fakulty aj lekárov

Ovid predstavil portály LWW Learning Resources s ťažiskovými zdrojmi vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins na vzdelávanie v lekárskych odboroch. Portály sú prispôsobené potrebám učiteľov a študentom na lekárskych, zdravotníckych a farmaceutických fakultách, aj pre ďalšie vzdelávanie lekárov a na využitie v klinickej praxi.

 • 5-Minute Consult spája obsahy kníh s nástrojmi na podporu klinického rozhodovania vedúcimi k najpravdepo­dobnejšej diagnóze tisícov chorôb, návrhu liečby a ďalšej starostlivosti.
 • Acland’s Video Atlas of Human Anatomy – rozširuje textové učebnice o vyše 300 3D rotačnými videami topografickej anatómie vyrobených a nahovorených anatómom Robertom Aclandom a jeho tímom.
 • Bates’ Visual Guide to Physical Examination obsahuje videá na testovanie klinických zručností a vzdelávacie moduly, ktoré pokrývajú rozmanité typy pacientov a klinické kontexty.
 • LWW Health Libraries: Anatomy and Basic Sciences Collections – na výber sú štyri kolekcie učebníc a príručiek klinickej anatómie, patológie, imunológie, mikrobiológie, biochémie, fyziológie a ďalších teoretických odborov
 • LWW Health Libraries: Osteopathic Medicine Collection obsahuje knihy a videá pre inštruktorov, študentov a terapeutov zameraných na osteopatickú medicínu.
 • LWW Health Libraries: Pharmacy Collections – na výber sú štyri kolekcie e-kníh, videami, obrázkami a ďalšími materiálmi pre farmaceutické fakulty a študentov pripravujúcich sa na semináre, prednášky, skúšky a klinickú prax.
 • LWWOncology obsahuje texty, monografie liečiv, materiály na vzdelávanie pacientov a ďalšie informácie na podporu klinického rozhodovania vrátane klinickej diagnózy, liečby pacienta a liečebných protokolov v onkológii.
 • Stedman’s Online je najucelenejším zdrojom lekárskej terminológie – pojmov, definícií, skratiek a symbolov.

3. 6. 2014

Vzácne knihy z Bibliotheque nationale de France uzatvárajú Early European Books 4

ProQuest dokončil kolekciu 4 a vydal prvú verziu kolekcie 5 v rámci digitalizačného projektu Early European Books. Early European Books je najucelenejšia online zbierka digitalizovaných vzácnych tlačených kníh vydaných v Európe počas neskorého stredoveku a raného novoveku.

Konečné vydanie kolekcie 4 je rozšírené o vyše 2000 zväzkov (640 000 strán) z fondov Bibliothèque nationale de France. Celá kolekcia obsahuje takmer 3 milióny stránok z 10 000 diel.

Prvé vydanie kolekcie 5 začalo s približne štvrtinou materiálov, ktoré bude obsahovať po dokončení. Súčasťou budú 3 milióny zdigitalizovaných stránok z 10 000 kníh vydaných do roku 1700 z fondov štyroch knižníc zapojených do projektu EEB – Bibliothèque nationale de France, Koninklijke Bibliotheek, Wellcome Library a Kongelige Bibliotek.

3. 6. 2014

Brill zdigitalizoval archív Prize Papers pre výskum námorných dejín 18. - 19. storočia

Vydavateľstvo Brill sprístupnilo online prvú z piatich zbierok Prize Papers, ktoré sú súčasťou archívov High Court of Admiralty uložených v The National Archives (TNA) Kew. Prize Papers sú považované za jeden z najcennejších archívov pre výskum námorných dejín. Ale túto rozsiahlu zbierku využívajú historici sociálnych, ekonomických, politických a kultúrnych dejín.

Prvá zbierka Prize Papers obsahuje približne 7000 výsluchov členov posádok lodí obsadených počas americkej vojny za nezávislosť a štvrtej anglicko-holandskej vojny (cca 1775–1784). Z každého výsluchu sú záznamy na dve, tri, niekedy aj šesť alebo viac strán. Odpovede na štrnásť najčastejšie skúmaných otázok sú prepísané a uložené v databáze s možnosťou vyhľadávania v úplných textoch.

Tento rok budú sprístupnené formou trvalého nákupu aj ostatné zbierky Prize Papers Online:

 • 2. vojna o rakúske dedičstvo a sedemročná vojna (cca 1739–1763)
 • 3. prvá, druhá a tretia anglicko-holandská vojna (cca 1652– 1674) a vojna o španielske dedičstvo (cca 1701–1733)
 • 4. napoleonské vojny (1793–1803)
 • 5. napoleonské vojny (1803–1815)

2. 6. 2014

Nedeštruktívne testovanie v Knoveli

Knovel sprístupnil 34. tematickú kolekciu zameranú na nedeštruktívne skúšanie materiálov. Obsahuje podrobné informácie o bežných aj neobvyklých skúšobných a kontrolných metódach v kombinácii s pokynmi pre konkrétne odvetvia, aby pomohla pri výbere vhodných metód pre rôzne aplikácie a charakteristiky nových materiálov.

Začína s 31 príručkami o defektoskopii od vydavateľstiev:

 • DEStech Publications
 • Elsevier
 • Taylor & Francis
 • Trans Tech Publications Ltd
 • World Scientific

Pribudnú materiály od American Welding Society (AWS), ASCE, ASM International, ASTM International, Hobart Institute of Welding Technology, U.S. Department of Defense, William Andrew Publishing/Noyes a Woodhead Publishing.

S novou kolekciou sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie.

Do 6. 6. tiež môžete zdarma využiť dve príručky z novej sekcie o NDT:

Pokiaľ má vaša organizácia prístup ku Knovel Library, zájdite na stránky titulov a môžete s nimi hneď pracovať. Ak nemáte prístup, napíšte, radi vám pošleme návod, ako si vytvoriť osobný účet a získať voľný prístup k vybraným príručkám a nástrojom.

29. 5. 2014

Novšie   Staršie