ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

V Knovel Academic Challenge zabodovali študenti z Košíc a Brna 11. 3. 2015 - Knovel Corporation

Medzi priebežnými víťazmi súťaže Knovel Academic Challenge sú študenti Dominik Ferencsik z Technickej univerzity v Košiciach a Adam Gálik z Masarykovej univerzity v Brne. Medzi prvými päťdesiatimi vysokými školami z celého sveta s najvyššou účasťou sa umiestnili Univerzita Komenského (12.), Technická univerzita v Košiciach (18.), Slovenská poľnohospodárska univerzita (31.), Katolícka univerzita v Ružomberku (43.) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (48.). Blahoželáme!

Súťaž pokračuje do 31. 3. Každý týždeň sú vyhlásené nové otázky a študenti majú príležitosť vyhrať čiastkové ceny. Pedagógovia a knihovníci sa môžu i naďalej zapojiť do súťaže a navrhovať súťažné otázky.

Neváhajte a zapojte sa. Držíme palce!

Viac informácií

Specializovaná databáze pro polymerní kompozity 3. 3. 2015 - Knovel Corporation

Databáze Knovel Polymer Matrix Composites Database přináší inženýrům komplexní data týkající se kompozitů s polymerní matricí. To ocení např. společnosti, které hledají náhradu stávajících materiálů nebo vybírají nové kompozitní materiály v průběhu výzkumného a designerského procesu.

Databáze tak může pomoci snížit náklady na testování a údržbu, a zvýšit efektivitu týmu v ranné fázi výběru materiálu. Data jsou strukturována do interaktivních tabulek, jejichž obsahem jsou mechanické a tepelně fyzikální vlastnosti kompozitů: pevnost v tahu, ve smyku, a v ohybu, tlakové a únavové vlastnosti, a informace o bezpečnosti.

Viac informácií

Zostáva týždeň na prihlásenie príspevku na konferenciu INFORUM 3. 3. 2015 - Albertina icome Praha / Albertina icome Bratislava

Predĺžili sme registráciu odborných príspevokov do programu konferencie INFORUM 2015 do 8. 3. 2015! Pokyny pre registráciu príspevku, vrátane tém a online formulára nájdete na stránke Call for Papers.

Konferencia sa uskutoční 26. – 27. 5. v Prahe na Vysokej škole ekonomickej. Pôvodné príspevky a prezentácie budú po ukončení konferencie dostupné online v konferenčnom zborníku.

Prednášajúci odborného príspevku získa vstup na konferenciu zdarma, vrátane účasti na Infomejdane.

Viac informácií

Bibliografie španělské literatury online v novém rozhraní 2. 3. 2015 - ProQuest LLC

Bibliografía de la Literatura Española (BLE) je základním bibliografickým informačním zdrojem pro vědce z celého světa, kteří se zabývají španělským jazykem, literaturou a kulturou. Indexována jsou díla, která souvisí se španělskou literaturou (a jsou publikována v různých jazycích), především monografie, články v časopisech, kritická vydání literárních děl, knižní recenze, bibliografie, příspěvky z konferencí, ad., a pokrývají širokou škálu témat: literární teorie, literární žánry, populární literatura, hispanistika, autoři (v databázi jsou informace nejen o originálních dílech autora, ale také o překladech a kritických studiích), ad.

V únoru 2015 se veškerý obsah databáze přesunul na platformu ProQuest, kde uživatelům nabízí moderní a intuitivní dvojjazyčné rozhraní, rychlé vyhledávání a samozřejmě všechny specifické rešeršní funkce, na které jsou zvyklí. Rozhraní je uzpůsobeno i pro vyhledávání prostřednictvím mobilních zařízení.

Snažší tak bude prohledávat abstraktovou databázi BLE současně spolu s dalšími zdroji, které instituce na platformě ProQuest předplácí – především s databází PRISMA, což je databáze plných textů z cca 500 časopisů vydávaných v Latinské Americe a Karibské oblasti ve španělštině, portugalštině i angličtině.

Viac informácií

Nová série etnografických videí z Oceánie, Austrálie a Nového Zélandu 2. 3. 2015 - Alexander Street Press

Společnost Alexander Street Press pokračuje v úspěšné sérii etnografických videí a zpřístupňuje již třetí videokolekci pro tento obor. Ethnographic Video Online: Volume III navazuje na předchozí dvě kolekce a geograficky se specializuje na Oceánii, Austrálii a Nový Zéland. Kompletní Volume III bude obsahovat 500 hodin videa, z toho 300 se zaměří na Oceánii, Austrálii a Nový Zéland, a zbývajících 200 se bude týkat Ameriky, Afriky a Asie.

Tematicky se kolekce zaměřuje na lokální i globální témata se zvláštním důrazem na dopad lidstva na změny klimatu; trvalou udržitelnost; domorodé způsoby výkladu historie, kultury a kulturních změn; a tradiční znalosti a vyprávění.

Kolekce nabízí např. filmy etnografa Galumalemana Steven Percivala, který natočil rituály a tradice současné Samoy, filmy produkované Secretariat of the Pacific Community, dále filmy Larryho Thomase zaměřené na zkoumání otázky sociální spravedlnosti na Fidži, dílo Catherine Tatge dokumentující taneční tradice z celého Pacifiku nebo kolekci dokumentárních filmů zachycujích havajskou kulturu respektu k půdě a využití rostlin pro léčebné účely.

Viac informácií

Historické texty ranného novověku v režimu open access 28. 2. 2015 - ProQuest LLC

Texty prvních tištěných vydání Shakespeara, Chaucera, Miltona a dalších méně známých autorů z ranného novověku jsou nyní volně dostupné na internetu. Celkem se jedná o 25 000 knižních titulů z renomované databáze Early English Books Online (EEBO) z let 1473–1700. Přístup k textům je ze stránek University of Michigan Library a Bodleian Libraries (University of Oxford).

Za projektem stojí iniciativa Text Creation Partnership (EEBO-TCP), jejíž dlouholetou snahou je transkripce (přepis) textů děl přístupných v databázi EEBO – producentem je společnost ProQuest, která se na projektu také finančně podílí. Mezi klenoty patří několik vydání díla G. Chaucera z dílny Williama Caxtona, první překlad Homéra od George Chapmana a Newtonovo dílo Philosophiae naturalis principia mathematica. Ale nakonec možná větší cenu mají tisíce méně známých textů jako zahradnické příručky, kuchařky, balady, aukční katalogy, taneční návody a náboženské spisy, které přibližují všední věci tehdejší doby, a exotičtější knihy o čarodějnictví a šermířských soubojích. Řada těchto děl nikdy dříve nebyla veřejně dostupná, protože originály jsou velmi vzácné a vyžadují speciální zacházení.

EEBO je placenou online databází, která shromažďuje digitální kopie (faksimile) všech materiálů vytištěných na území EU nebo v evropských jazycích v letech 1455 – 1700. Cílem ProQuestu je uchovat a zpřístupnit budoucím generacím vzácná díla, která vznikla po vynálezu knihtisku. Doposud bylo zdigitalizováno téměř 130 000 knih. Původně byly zpracovávány anglické texty, ale projekt se postupně rozšířil i na další jazyky a do digitalizace se zapojily významné evropské knihovny, např. Det Kongelige Bibliotek (The Royal Library, Copenhagen), Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, the Koninklijke Bibliotheek, Nationale bibliotheek van Nederland, Den Haag (National Library of the Netherlands), the Wellcome Library a Bibliothèque nationale de France in Paris. Databáze je cenným zdrojem pro vědce z oborů anglická literatura, historie, filozofie, lingvistika, teologie, hudba, výtvarné umění, matematika, ad.

Viac informácií

Šesť kníh zo série Lippincott's Illustrated Reviews pribudlo do LWW Health Library 28. 2. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Používatelia LWW Health Library: Basic and Anatomical Sciences Premium Collection majú od teraz prístup rozšírený o šiesť kníh zo série Lippincott's I­llustrated Reviews:

  • Biochemistry, 6th Edition
  • Cell and Molecular Biology, 1st Edition
  • Microbiology, 3rd Edition
  • Neuroscience
  • Pharmacology, 6th Edition
  • Physiology, 1st Edition

Stovky farebných ilustrácií, súhrny, kontrolné otázky a klinické prípadové štúdie robia z Lippincott's I­llustrated Reviews obľúbený zdroje pre študentov teoretických medicínskych odborov.

Viac informácií

Gale chystá mobilní rozhraní pro elektronické knihy 26. 2. 2015 - GALE, part of Cengage Learning

Od dubna 2015 se předplatitelé elektronických knih na platformě GVRL (Gale Virtual Reference Library) mohou těšit na nové www rozhraní, které bude optimalizováno s ohledem na nárůst přístupů přes nejrůznější mobilní zařízení a také na potřeby slabozrakých. Změní se především navigace – přibudou barevně kontrastní bannery a tlačítka, snadno identifikovatelné ikonky, nejpoužívanější funkce na hlavní liště, hlavní obsah se bude zobrazovat na levé straně obrazovky, atd.

Díky responzivnímu web designu se stránky přizpůsobí velikosti obrazovky – mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku, a nebude třeba stahovat si žádnou aplikaci.

Chystané změny jsou podrobně popsány na stránkách Gale nebo v infografice.

Viac informácií

Jak najít videa k článkům v PubMedu snadno a rychle 26. 2. 2015 - Journal of Visualized Experiments | My JoVE Corporation

JoVE Visualize je nový vyhledávač vytvořený na pomoc vědcům, výzkumníkům a akademikům, a určený k vyhledávání videí souvisejících s vědeckými články indexovanými v PubMedu.

V jednom rozhraní tak probíhá křížové vyhledávání ve 4,5 milionech článků z PubMedu (které byly publikovány v posledních pěti letech), a ve více než 4000 video protokolech z časopisu JoVE. V režimu pokročilého vyhledávání lze dotaz omezit dle autora, názvu časopisu, časového období nebo klíčových slov. U vyhledaných článků je ihned vidět datum publikování, abstrakt z PubMedu a odkazy na relevantní videa.

Vyzkoušet JoVE Visualize si může každý! Přístup k videím je možný pro předplatitele JoVE.

Viac informácií

Nezávislý pohled na budoucnost discovery systémů 26. 2. 2015 - National Information Standards Organization (NISO)

Aktuální přehled discovery služeb a zhodnocení jejich adaptace na potenciální budoucí změny přináší nejnovější zpráva (white paper) vydaná pod hlavičkou National Information Standards Organization (NISO). Autorem The Future of Library Resource Discovery je nezávislý konzultant Marshall Breeding.

Součástí zprávy jsou samozřejmě i informace o službě Summon, která je jedinečná v tom, že nabízí řešení postavené na unifikovaném indexu a využívá vlastní technologii slučování metadat a plných textů z různých zdrojů do jednoho záznamu. Obsah indexu je aktualizován denně, aktuální počet záznamů v indexu je 1,5 miliardy – z toho 33% je obsah z knihovních katalogů a institucionálních repozitářů, 44% je komerční obsah od vydavatelů a agregátorů a 23% pokrývá open access repozitáře, open web stránky, rejstříkové databáze, ad. – k dispozici je podrobnější analýza obsahu.

Viac informácií