ČeskyEnglish

Úvod » Kontakty » O nás

O nás

Históriu píšeme od roku 1991. Začali sme pod hlavičkou spoločnosti ICOME s.r.o. a poskytovali vtedy najmodernejší spôsob spracovania a šírenia profesionálnych informácií odbornej verejnosti v Českej a Slovenskej republike. Postupné rozširovanie odboru pôsobnosti – prvé vydanie Českej a Slovenskej národnej bibliografie, spolupráca s Národní knihovnou ČR v rámci programu UNESCO a ďalšie – premenilo aj nás. Dnes sme rodinou štyroch spoločností, zaoberajúcich se odlišnými odbormi:

Albertina icome Praha s.r.o.
Naša „Alma mater“, korene, z ktorých vyrastáme…

AiP Beroun s.r.o.
Beroune sa špecializujeme na šetrnú digitalizáciu a sprístupnenie vzácnych rukopisov a dokumentov.

AiP Safe s.r.o.
AiP Safe vyniká v oblasti správy dokumentov a riadenia ich obehu.

Albertina icome Bratislava s.r.o.
A my? My sprístupňujeme vedcom, študentom, učiteľom a ďalším profesionálnym používateľom elektronické informačné zdroje z celého sveta a zabezpečujeme súvisiace služby.

Patríme k najväčším a najspoľahlivejším spoločnostiam, dodávajúcim e-zdroje na Slovensku a v Českej republike (Albertina icome Praha s.r.o.). Sme spoločnosťou, kde ľudia radi pracujú a vďaka ktorej klienti nachádzajú overené a aktuálne informácie pre svoj výskum, prax či štúdium. Odborníci s nami radi diskutujú a vzájomne sa obohacujeme o nové pohľady na svet elektronických informačných zdrojov, ich tvorbu a využívanie.

Preto sme tu.

Zistite, čo môžeme urobiť pre vás