ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Dopyt po rozmanitosti informačných zdrojov rastie

Dopyt po rozmanitosti informačných zdrojov rastie

16. 11. 2017 - Albertina icome Bratislava

Niet pochýb o tom, že pre vedeckú prácu sú zatiaľ stále kľúčové recenzované články v odborných časopisoch a tlačené knihy. Aktuálne prieskumy medzi vedcami ale ukazujú nastupujúci trend diverzity zdrojov a potrebu čerpať aj z ďalších informačných zdrojov, ako sú e-knihy, multimédiá, výskumné štúdie, dizertácie, konferenčné zborníky, novinové články alebo blogy.

Oproti článkom, kde recenzný proces môže trvať aj 2–3 roky, sú vo „working papers“ alebo dizertačných prácach publikované nové informácie bezprostredne a umožňujú vedeckej komunite zoznámiť sa s najnovším výskumom.

Veľký nárast záujmu vedcov zaznamenali najmä videá a blogy, zatiaľ čo v roku 2015 sledovalo blog len 37 % respondentov nedávneho prieskumu, teraz je to 61 %. U multimediálnych zdrojov je nárast ešte výraznejší, z 39 % na 71 %. Žiadané sú tiež odborné časopisy v inom jazyku, než je angličtina a otvorené zdroje. Vyšší dopyt po e-knihách je dôsledkom nástupu nových technológií. V dnešnej dobe e-knihy používa 80 % respondentov prieskumu. Oproti tomu tlačené knihy zaznamenali mierny pokles – zatiaľ čo v minulosti ich používalo 95 % respondentov, dnes je to 83 %.

Kompletné výsledky prieskumu, ktorý urobila v rokoch 2014 a 2017 spoločnosť ProQuest, sú k dispozícii formou bielej knihy.

Oficiálna tlačová správa