ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Ako používatelia vyhľadávajú a pristupujú k odborným online zdrojom - porovnanie prieskumov z rokov 2005 až 2018

Ako používatelia vyhľadávajú a pristupujú k odborným online zdrojom - porovnanie prieskumov z rokov 2005 až 2018

16. 3. 2019 - Renew Publishing Consultants

How Readers Discover Content in Scholarly Publications (2018) je najnovšia správa identifikujúca trendy v správaní sa používateľov pri vyhľadávaní odborných informácií (online články, knihy, videá). Uskutočnil sa s podporou popredných vydavateľstiev a zanalyzoval odpovede od vyše 10 000 ľudí, ktorí pracujú a študujú v rôznych sektoroch, odboroch a regiónoch.

Novo získané údaje sú porovnávané aj s prieskumami uskutočnenými v rokoch 2015, 2012, 2008 a 2005.

Poznatky vyplývajúce z výsledkov prieskumu:

  • abstraktové databázy sú stále najdôležitejším východiskovým bodom pre vyhľadávanie v akademickom sektore a pre tento sektor sú akademické vyhľadávače (ako je Google Scholar) dôležitejšie než všeobecné vyhľadávače, napr. Google (s. 9). Oproti tomu dochádza k poklesu používania Google Scholar v komerčnom sektore (s. 20).
  • pre vedcov-akademikov sú akademické vyhľadávače najdôležitejším nástrojom na vyhľadávanie článkov v časopisoch (s. 15)
  • zhruba v 45 % prípadoch ľudia začnú vyhľadávania zadaním rešeršnej otázky. Približne 55 % ľudí však našlo článok, ktorý potrebovali, inými spôsobmi, napr. pomocou odkazov na sociálnych sietiach, v e-maile, alertoch alebo pri prezeraní ďalších zdrojov
  • približne 60 % používateľov z krajín s vyššími príjmami číta články z „voľných "zdrojov“ (dá sa predpokladať, že toto číslo je tak vysoké najmä vďaka PubMedu)
  • knihovníci sa pri vyhľadávaní správajú úplne inak než všetci ostatní používatelia, preferujú profesionálne databázy a zdroje zakúpené knižnicou. To môže poukazovať na prehlbujúcu sa priepasť medzi tým, čo knihovníci odporúčajú, a ako sa správajú používatelia knižníc (s. 18)
  • zhruba 5 % článkov je v bohatých krajinách stiahnutých cez SciHub
  • k videám sa používatelia najčastejšie dostávajú cez Google a YouTube, ale napr. lekári sa k videám dostanú zväčša prostredníctvom časopisov, ktoré čítajú (s. 32)
  • nárast používania mobilných zariadení pre prístup k akademickému obsahu sa od r. 2012 stabilizoval (s. 41)
  • súvisiace články (related articles) zostávajú najobľúbenejšou funkciou webových stránok vydavateľstiev. Funkcie zamerané na autorov zaznamenali nárast popularity (s. 43), oproti tomu metriky na úrovni článkov nie sú tak populárne (s. 45)

Report bol publikovaný pod licenciou CC BY NC, zdarma sú k dispozícii aj východiskové dáta.