ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Lepšie je jedenkrát vidieť, než tisíckrát počuť

Lepšie je jedenkrát vidieť, než tisíckrát počuť

5. 6. 2019 - Albertina icome Bratislava

Súčasní študenti vyrástli v čase všadeprítomných elektronických zariadení, sociálnych sietí, video a audio nahrávok. Odpoveďou odborných vydavateľstiev sú e-zdroje, ktoré sú čisto multimediálne alebo nimi obohacujú informácie v textovej podobe.

Väčšina e-zdrojov je síce v angličtine, ale samozrejmosťou sú zabudované strojové prekladače, titulky a synchronizované prepisy hovoreného slova. Sú obľúbené pedagógmi, ktorí využívajú metódu obrátenej triedy, kombinovanú výučbu a podobné metódy.

  • Vzdelávacie e-zdroje dobre poslúžia na odbornú jazykovú prípravu slovenských študentov, pre štúdijné programy v cudzom jazyku, aj pre zahraničných študentov. Ďalej na podporu informatickej a finančnej gramotnosti.
  • Vizuálne návody umožňujú študentom pochopiť laboratórne a klinické zručnosti ľahšie a rýchlejšie než z textu učebnice. Rovnako vedci môžu jednoduchšie zopakovať pokus podľa video protokolu.
  • Dobové filmy, záznamy umeleckých predstavení a terapeutických sedení slúžia ako primárne pramene pre vedcov a študentov v spoločenských vedách.
  • Multimediálne záznamy z konferencií a kongresov sú ideálny zdroj o najnovšom výskume.

Vyberáme z noviniek a článkov o multimediálnych e-zdrojoch:

Máte záujem o multimediálne e-zdroje pre vašu inštitúciu? Vypýtajte si bližšie informácie.

Viac informácií o multimédiách