ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Jak uživatelé vyhledávají a přistupují k odborným online zdrojům - srovnání z let 2005 až 2021

Jak uživatelé vyhledávají a přistupují k odborným online zdrojům - srovnání z let 2005 až 2021

10. 8. 2021 - UKSG

How Readers Discover Content in Scholarly Publications (2021) je nejnovější report identifikující trendy v chování uživatelů při vyhledávání odborných informací (online články, knihy, videa). Uskutečnil se s podporou předních vydavatelů a zanalyzoval odpovědi od více než 15 000 lidí, kteří pracují a studují v různých sektorech, oborech a regionech.

Nově získaná data jsou porovnávána i s průzkumy uskutečněnými v letech 2018, 2015, 2012, 2008 a 2005.

Některé poznatky vyplývající z výsledků průzkumu:

  • z hlediska celkového trendu jsou abstraktové databáze (A&I) stále nejdůležitějším vyhledávacím nástrojem pro lidi v zemích s vysokými příjmy, kteří pracují v oblasti věd o živé přírodě (pravděpodobně díky PubMedu). To platí trvale od roku 2005. Především lékaři jsou stále velmi vázáni na abstraktové databáze a cení si A&I podstatně více než Google Scholar, zatímco akademici hodnotí Google Scholar za stejně důležitý, ne-li důležitější než A&I (strana 9, 17)
  • Google Scholar je zdaleka nejdůležitějším vyhledávacím nástrojem pro lidi pracující a studující v široké oblasti humanitních a společenských věd. Knihovna je pro tuto skupinu lidí stále mnohem důležitější než pro vědce z oborů STEM (Scientific, Technical, Engineering), ale postupem času se její význam snižuje (strana 14,15)
  • význam sociálních a profesních sítí výrazně vzrostl, pomalejší růst zaznamenala oproti jiným částem světa pouze Severní Amerika. Portály vydavatelů a odborných společností jsou jako zdroj informací pro vyhledávání důležitější než v roce 2018, což je možná důsledek marketingových aktivit vydavatelů (strana 9)
  • fyzici si cení repozitářů preprintů jako zdroje pro vyhledávání podstatně více než abstraktových databází. Lidé z oboru chemie a inženýrství/techno­logie si více cení webových stránek vydavatelů jako zdroje informací pro vyhledávání než lidé z jiných oborů (strana 15)
  • Google Scholar je i nadále dominantním vyhledávačem používaným pro vyhledávání časopisů v USA a ve většině evropských zemí. Je také nejoblíbenějším vyhledávačem pro vyhledávání časopisů v Číně, ačkoli popularita Baidu stále roste (strana 24)
  • uživatelé aktivně vyhledávají články s otevřeným přístupem a není překvapivé, že na to má vliv bohatství jejich země. Lidé v chudších zemích aktivně vyhledávají OA obsah více než lidé v bohatších zemích. Lidé v korporátním sektoru vyhledávají OA obsah častěji než jejich protějšky v akademickém a medicínském sektoru
  • zhruba ve 45 % případů lidé zahájí vyhledávání zadáním rešeršního dotazu. Přibližně 55 % lidí však nalezlo článek, který potřebovali, jinými způsoby, např. pomocí odkazů na sociálních sítích, v e-mailu, alertech nebo při procházení dalších zdrojů (strana 25)
  • pouze přibližně třetina lidí pracujících a studujících v oblasti STEM se dostane k akademickým videím prostřednictvím vyhledávání. Každé páté video je zhlédnuto jako součást článku v časopise (strana 28)
  • související články (related articles) zůstávají nejoblíbenější funkcí webových stránek vydavatelů, naopak snížení popularity zaznamenalo zasílání obsahu nového čísla na e-mail (strana 35)

Report byl publikován pod licencí CC BY NC, podpůrná data byla volně zpřístupněna a jsou k dispozici prostřednictvím služby Figshare.

Oficiální tisková zpráva