ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Counter Code of Practice aktualizace 5.1 je na světě!

Counter Code of Practice aktualizace 5.1 je na světě!

22. 5. 2023 - UKSG eNews

Iniciativa COUNTER 5. května uveřejnila aktualizaci verze COUNTER 5 Code of Practice s účinností od 1.1. 2025. Úplné znění Counter Code of Practice 5.1 je online k dispozici na stránkách COUNTER. Nová verze je koncipována tak, aby vyvážila měnící se potřeby reportování s potřebou zjednodušit věci tak, aby všichni poskytovatelé reportů mohli docílit shody s touto směrnicí, a na druhé straně aby knihovny mohly mít k dispozici statistiky, které jsou důvěryhodné, konzistentní a vzájemně porovnatelné.

Hlavní změny (oproti verzi 5):

  • zaměření se na Items (kapitoly, stati) jako na jednotku vykazování, namísto tradičního zaměření na metriky na úrovni titulů (u e-knih a reference works)
  • vylepšené definice typů přístupu (Controlled, Open, Free to Read)
  • rozšíření výčtu datových typů (Data Types)
  • několik významných vylepšení protokolu SUSHI a souvisejících struktur reportů JSON

Mnohé z těchto změn ovlivní atributy COUNTER, doporučuje se tedy prostudovat také The Friendly Guide to COUNTER Attributes.

Na adrese medialibrary.pro­jectcounter.org najdete zcela novou sadu vzdělávacích materiálů, včetně nových Friendly Guides, videokurzů a jednostránkových úvodů k různým aspektům systému COUNTER.

Projekt COUNTER usiluje o vytvoření mezinárodně uznávaných jednotných formátů pro konzistentní a kompatibilní statistiky (Code of Practice – CoP). První CoP vznikl v roce 2003 (elektronické časopisy a databáze). V roce 2006 byl rozšířen o kodex pro e-knihy a referenční díla.

Prakticky většina vydavatelů, se kterými spolupracujeme, nabízí stahování uživatelských statistik ve formátu COUNTER. Máte-li dotazy ke svým statistikám, obraťte se na naši podporu.