ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

PF 2016 16. 12. 2015 - Albertina icome Bratislava

K prianiu príjemného prežitia vianočných sviatkov a mnohých úspechov v novom roku 2016 pripájame poďakovanie za Vašu dôveru a úspešnú spoluprácu.

Vaša AiB

Ilustrácia Eva Holická

Viac informácií

BMJ od januára bude vydávať časopis investigatívnej medicíny 14. 12. 2015 - BMJ

BMJ bude od januára 2016 vydávať Journal of Investigative Medicine (JRAMC), oficiálny časopis American Federation for Medical Research (AFMR).

Časopis publikuje – existuje od roku 1924 – originálne články z celého spektra biomedicínskeho výskumu, od základného cez translačný až po klinický, ako aj o implementácii inovácií v zdravotníckej starostlivosti. Šéfredaktorom je Michael J. McPhaul.

Viac informácií

Aktuální analýzy a studie OECD: vzdělávání, penze, zdravotnictví 9. 12. 2015 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Dostupný je již katalog klíčových publikací OECD na rok 2016.

Viac informácií

Brill zdigitalizoval orientálne rukopisy Maďarskej akadémie vied 7. 12. 2015 - Brill

Výsledkom spolupráce Knižnice Maďarskej akadémie vied, ktorá vlastní Orientálnu zbierku rukopisov a vydavateľstva BRILL je zdigitalizovanie a sprístupnenie primárnych prameňov v Middle Eastern Manuscripts Online 3: Arabic Manuscripts from the Hungarian Academy. Súčasťou je 200 rukopisov – spolu 300 diel – z rokov 1300 až 1900.

Nadväzuje na online kolekcie primárnych prameňov, časopisov, kníh a referenčné diela pre orientalistiku, islamistiku a blízkovýchodné štúdie vydavateľstva Bri­ll.

Viac informácií

Aktuálne publikácie od IMF: konferencia OSN o zmene klímy 6. 12. 2015 - International Monetary Fund

Zmena klímy, energia a environmentálna ekonomika sa spomínajú v súvislosti so stretnutím OSN v Paríži (COP21). IMF vydalo viacero publikácií s informáciami k tejto téme. Dostupné sú v IMF eLibrary vrátane:

 • Getting Energy Prices Right: From Principles to Practice
 • Fiscal Policy to Mitigate Climate Change
 • Implementing a US Carbon Tax vydaná v spolupráci s Routledge
 • Power Play: Energy and Manufacturing in North America
 • How Large Are Global Energy Subsidies? – working paper

Používatelia IMF eLibrary majú k novým knihám, výskumným štúdiám, časopisom a štatistikám automaticky prístup po ich vydaní. Rovnako ako mikrostránku Environment and Climate Policy venovanú environmentálnej politike. Materiály vyberajú odborníci z IMF.

Viac informácií

Medzinárodné bankovníctvo v e-prednáškach HSTalks 6. 12. 2015 - Henry Stewart Talks

Nová séria v HSTalks International Banking zameraná na úlohu bánk vo finančných systémoch z medzinárodnej perspektívy. Začína s e-prednáškami:

 • Bank competition and stability: friends or foes?
 • Technological change, financial innovation, and diffusion in international banking

Zastúpené budú témy štruktúra a regulácia finančných služieb, správa banky, otázky etiky a finančná inovácia. Redaktorom série je Prof. Meryem Duygun z Hull University Business School (UK).

V existujúcich sériách pribudli v novembri nové e-prednášky:

 • „Fiscal policy: taxation“ zo série Macroeconomics
 • „Accessible tourism – the missed opportunity!“ z Tourism Marketing
 • „Verizon and Vodafone: a case study in joint ventures“ z Hot Topics
 • „The experience of consultants“ z Management Consultancy

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii Business & Management, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným sériám a e-prednáškam.

Viac informácií

RSC: impact faktory, altmetrika, nové časopisy 6. 12. 2015 - Royal Society of Chemistry

Z prehľadu impact faktorov v 2014 Journal Citation Reports vyplýva, že 70 % časopisov RSC má vyšší impakt faktor než predchádzajúci rok.

 • Energy & Environmental Science – nárast o 32.5 % na 20.523. Je medzi hornými 5 % časopisov vo všetkých priradených kategóriách ISI.
 • Chemical Society Reviews (33.383), Catalysis Science & Technology (5.426) a Green Chemistry (8.020) s nárastom 9 – 17 %.
 • V hodnotení, prvýkrát ako samostatných titulov, majú Journal of Materials Chemistry A, B a C impact faktor vyšší než 4, Journal of Materials Chemistry A vyše 7.
 • Chemical Science, prvý open access časopis s vysokým impact faktorom, s nárastom o 7.1% na 9.211. Umiestnil sa 14 z 157 v ka­tegórii Chemistry, Multidisciplinary (top 10 %).

Počas roku 2015 rozšírilo RSC Publishing portfólio o časopisy:

Všetky nové časopisy sú voľne dostupné do 31. 12. 2017. Vyžiadajte si prístup pre vašu organizáciu.

Okrem obsahu RSC pridalo alternatívne ukazovatele čítanosti, zdieľania a citovanosti k článkom všetkých časopisov. Autori vďaka altmetrike môžu lepšie monitorovať, ako sú vnímané ich články v akademickej komunite aj mimo nej. Pozrite si ukážku.

Viac informácií

Archív Svetovej rady cirkví z rokov 1932 až 1957 z mikrofiší do online podoby 5. 12. 2015 - Brill

Na platforme BrillOnline Primary Sources vyjde časť archívu Svetovej rady cirkví dokumentujúca vznik ekumenického hnutia – myšlienky, politiku a činnosť – tvárou v tvár moci nacistického Nemecka.

Archív bol vytvorený náhlivo a vo veľmi provizórnej podobe počas druhej svetovej vojny. Za takýchto chaotických podmienok sa niektoré súčasti nevyhnutne stratili a pôvodné poradie záznamov bolo ťažké zrekonštruovať.

Pramene vo World Council of Churches Online: World War II Era Records sú relevantné pre politológiu a históriu, ako aj cirkevné dejiny, teológiu, etiku a ekumenické štúdiá.

Viac informácií

Australian Financial Review v ABI/INFORM a ProQuest Central 5. 12. 2015 - ProQuest

V ABI/INFORM Complete sú odteraz dostupné významné noviny The Australian Financial Review (AFR) zamerané na obchod, finančníctvo a investície. AFR je základným informačným zdrojom pre podnikateľov a investorov Austrálie, Nového Zélandu a regiónu Ázia-Pacifik.

ABI/INFORM tak sprístupňuje plné text všetkých štyroch popredných hospodárskych novín – The Economist, Wall Street Journal, Financial Times a Australian Financial Review. Plné texty článkov AFR sú dostupné ihneď po ich zverejnení vydavateľom. Na platforme ProQuest sú dostupné vydania za posledné dva roky.

Noviny sú dostupné aj pre používateľov ProQuest Central, ktorého súčasťou je i ABI/INFORM Complete.

Viac informácií

E-prednášky o obezite v HSTalks 4. 12. 2015 - Henry Stewart Talks

Nová séria v HSTalks Biomedical & Life Sciences Obesity: science, medicine and society začína s e-prednáškami:

 • Dysregulated eating behaviour, eating disorders and obesity
 • Obesity and asthma
 • Obesity and psychology
 • Hormones, feeding and animal models
 • Genetic epidemiology of obesity – part 1 of 2
 • Genetic epidemiology of obesity – part 2 of 2
 • Obesity, present and future therapies

Redaktormi série sú Prof. Alexandra Blakemore z Faculty of Medicine, Department of Medicine, Imperial College (UK) a Dr. Andrew Walley z Institute of Medical & Biomedical Education (IMBE), St. George's University of London (UK).

Nové e-prednášky pribudli aj do existujúcich sérií.

Cancer Genetics:

 • The non-coding RNA revolution in the cancer society
 • Molecular genetics of non-Hodgkin lymphoma

Back Pain Management:

 • How we currently measure back pain

Topical talks:

 • CLL: novel prognostics, and updates on therapy – part 1 of 2
 • CLL: novel prognostics, and updates on therapy – part 2 of 2

Vo Vaccines:

 • Regulatory considerations for vaccine development: talk 2 – clinical regulatory considerations (1 of 2)
 • Regulatory considerations for vaccine development: talk 2 – clinical regulatory considerations – (2 of 2)
 • Regulatory considerations for vaccine development: talk 1 – chemistry, manufacturing and control

Aktualizovaná bola e-prednáška v Antibiotic Resistance:

 • Beta-lactamases: clinical impact and epidemiology

Pokiaľ vaša organizácia má predplatné ku kolekcii Biomedical & Life Sciences, automaticky získavate prístup ku všetkým novým aj aktualizovaným sériám a e-prednáškam.

Viac informácií