ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneri » OECD Publishing

OECD Publishing

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), a najmä jej vydavateľstvo OECD Publications, je hlavným producentom a agregátorom štatistických údajov a úplných textov výskumných štúdií a prehľadov členských krajín.

Prieskumy OECD sa zameriavajú na výrobu, obchod a financie, ale aj na iné činnosti – zdravotníctvo, vedu a výskum, rozvoj miest, životné prostredie.

Sociálno-ekonomické údaje, porovnania a časové rady sú v rôznych formách, najmä prostredníctvom informačnej služby OECD iLibrary. Môžete si predplatiť buď celý súbor príslušného odboru (v mnohých prípadoch s archívnymi údajmi) alebo len jednotlivé časti.

Hlavným jazykom je angličtina, ale väčšina publikácií je aj vo francúzštine.

Dostupné produkty