ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Partneri » Cairn.info

Cairn.info

Cairn.info je najrozsiahlejšou online kolekciou akademických publikácií z humanít a spoločenských vied vo francúzskom jazyku. Sprístupňuje takmer 600 časopisov, 16 000 kníh a 1300 vreckových encyklopédií od 130 francúzskych, belgických a švajčiarskych vydavateľstiev, ako sú Presses Universitaires de France, Armand Colin, Lavoisier, Gallimard, Le Seuil, La Documentation française, Vrin, Le Cerf, Editions de l’EHESS, ENS, EDP, ESKA, Klincksieck a Les Belles Lettres.

Založené bolo v roku 2005 štyrmi belgickými a francúzskymi vydavateľstvami De Boeck Supérieur, La Découverte, Belin a Éres.