ČeskyEnglish

Úvod » Semináre » Knovel and Engineering Village for Engineering Education

Knovel and Engineering Village for Engineering Education

Tento seminár už síce nestihnete, ale pokiaľ máte záujem o podobný, dajte nám vedieť!
Kedy: 25. 10. 2021, 11:00 – 12:00
Kde: online prostredníctvom služby BrighTalk
Vložné: zdarma, nutná registrácia

Zaregistrujte sa na webinár.

Nevyhovuje vám čas? Nevadí, zaregistrujte sa aj tak, BrightTalk vám pošle odkaz na záznam.

Dozviete sa, ako využiť Knovel a Engineering Village pri tvorbe laboratórnych metód, v projektovom manažmente a pri písaní krátkych i dlhých technických správ. Gill Brailsford z Elsevier ukáže, ako môžu pedagógovia zapojiť digitálne nástroje, aby poskytli študentom prístup k overenému a dôveryhodnému obsahu aj pri vzdialenom prístupe, a preto umožňujú kreatívne digitálne metódy vzdelávania a zároveň posilňujú kľúčové kompetencie, ktoré u čerstvých absolventov hľadajú manažéri prijímajúci zamestnancov.

Bude v angličtine, online priamo vo vašom internetovom prehliadači a na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

Nevyhovuje vám čas konania? Napíšte nám, radi pošleme materiály alebo dohodneme online školenie v slovenčine či češtine.

Invitation

Covid-19 has caused significant disruption in education worldwide, forcing Universities to adopt remote teaching methods. This change has especially impacted engineering and science education, where hands on experience and practical knowledge are not easily translated to the digital environment. However, hiring managers at major companies all suggest the need for students trained in research, project management, and technical writing skills.

This webinar will focus on the use of Knovel and Engineering Village in the creation of laboratory methods, use of the tools for pilot plant and project management, and utilizing the tools to create short and long form reports to strengthen technical writing skills.

We will demonstrate how educators can incorporate digital tools to provide students access to vetted and trustworthy content even while accessing them remotely, therefore, allowing for creative digital education methods while reinforcing the core competencies hiring managers look for in recent graduates.