Na hlavnú stránku Kontakt Kontakt Mapa stránok Mapa stránok Pomoc Pomoc Hlavná stránka Hlavná stránka

Webovinky
Kalendár akcií
Katalóg
Vyskúšajte
Projekty
Podpora zákazníkov
Na stiahnutie
Užitočné linky

Profil spoločnosti
Partneri
Referencie
Produkty a služby
Webovinky
Novinky

Na stránkach Weboviniek nájdete priebežne aktualizovaný prehľad o novinkách z oblasti elektronických informačných zdrojov a ďalších produktov a služieb ponúkaných našou spoločnosťou. Ak máte záujem dostávať novinky z vybraných tematických skupín e-mailom, prihláste sa k odberu e-noviniek. Vyplňte tento formulár a my vám ich budeme približne dvakrát do mesiaca posielať.

Stručný prehľad:

Prvá online kolekcia o intelektuálnych dejinách

Vydavateľstvo Brill spracovalo do elektronickej podoby všetky zväzky z edície Brill's Studies in Intellectual History.

Prvá online kolekcia o intelektuálnych dejinách predstavuje nové prístupy k histórii, dejinám filozofie a teológie, duchovným dejinám a dejinám ideí. Osobitná pozornosť je venovaná využitiu interdiscipli­nárnych metód, vlastných kultúrnej antropológii, semiológii a jazykovej analýze. Zastúpené sú práce významných učencov aj zborníky z konferencií, ktoré by inak bolo ťažké získať.

9. 10. 2014

Pain - stěžejní časopis pro anesteziologii od ledna u vydavatelství LWW

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) se od ledna 2015 stane vydavatelem časopisu Pain (ISSN 0304–3959), který je oficiálním časopisem International Association for the Study of Pain (IASP). Časopis vychází 12× ročně, je recenzovaný a impaktovaný (podle JCR na druhém místě v oboru anesteziologie).

V rozhraní OvidSP je dostupná kompletní retrospektiva až po nejnovější čísla, tzn. od roč. 1 (1975) až po současnost. V případě ukončení online předplatného instituci zůstávají archivní práva na čísla, která vyšla v době předplatného. Plné texty jsou k dispozici ve formátu PDF.

Rozhraní Ovid umožňuje uživatelům nastavit automatické zasílání upozornění na nová čísla a články, export záznamů do citačních manažerů, uložení/tisk/o­deslání výsledků vyhledávání, a sledování statistik ve formátu COUNTER. Časopis Pain je samozřejmě možné prohledávat společně s dalšími časopisy a databázemi, které máte přes OvidSP dostupné.

Ovid má v nabídce řadu dalších klíčových titulů pro anestezilogii a léčbu bolesti – e-časopisy, e-knihy a tematické kolekce.

Pro další informace k předplatnému na rok 2015 nás kontaktujte.

7. 10. 2014

Vznikol portál s príručkami vydavateľstva Routledge

Taylor & Francis Group predstavil nový portál Routledge Handbooks Online, ktorý zastrešuje príručky vydavateľstva Routledge. Poskytnú prehľad o metódach, teórii, minulosti, súčasnosti a trendoch výskumu v humanitných a spoločenských vedách. Ku každej knihe sú doplnené metadáta a abstrakty na úrovni kapitol a samozrejmosťou je vyhľadávanie v úplných textoch.

Routledge Handbooks Online začnú s 331 knihami v októbri 2014, ale už teraz je dostupný zoznam titulov alebo sa dá dohodnúť skúšobný prístup pre vašu inštitúciu.

30. 9. 2014

Ekonomický časopis v Central and Eastern European Online Library

Od čísla 7/2014 je v elektronickej podobe dostupný Ekonomický časopis v rámci Central and Eastern European Online Library.

V tlačenej podobe ho desaťkrát ročne vydávajú Ekonomický ústav a Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

25. 9. 2014

Čo je nové v ekonomických databázach ProQuestu

Od januára 2013 ProQuest rozšíril najväčšiu ekonomickú databázu ABI/INFORM Complete o 461 periodík vrátane recenzovaných vedeckých časopisov, zborníkov z konferencií, obchodných časopisov, novín a priemyselných správ. K databázam ABI/INFORM majú prístup aj používatelia kolekcií ProQuest Central a ProQuest Business Collection.

S úplnými textami je z toho 237 vedeckých časopisov od 152 vydavateľov a z 38 krajín vrátane de Gruyter, Clute, American Society of Business and Behavioral Sciences, Nicolaus Copernicus University Press, Publishing India Group a MDPI AG Switzerland.

Medzi časopismi s impakt faktorom sú Iowa Law Review, Revista de Historia Económica, Columbia Law Review, Panoeconomicus a Issues and Studies. ProQuest myslel na vedcov aj pri zaradení konferenčných zborníkov od Academy of Business and Retail Management, East West Center a American Society of Business and Behavioral Sciences. Okrem vyše 160 000 čiastko­vých výskumných štúdií zo Social Science Research Network (SSRN) majú používatelia prístup aj k desiatim novým edíciám štúdií od OECD. K doterajším kvalifikačným prácam pribudlo 40 000 dizertá­cií.

Questex, Cygnus, Inside Washington, Hart Energy, Gardner Business Media a SGC Horizon Building & Construction Group prispeli vyše 100 odbornými časopismi. Nové publikácie sú zamerané najmä na ťažiskové odbory ABI/INFORM – podnikanie, manažment, financie a ekonomické vedy. Zohľadňujú ale mnohoodborovú povahu výskumu v manažmente a ekonomických vedách. Zastúpené sú aj informácie zo súvisiacich odborov – právo, politológia, informačné technológie, stavebníctvo či zdravie.

Čo teraz?

 • Nastavte si alerty, aby vám chodili e-mailom správy o nových vydaniach časopisov.
 • Oprášte alebo vytvorte si alerty nových článkov k vašim výskumným projektom a témam v novom akademickom roku.
 • Správcovia prístupu, oplatí sa aktualizovať MARC záznamy v lokálnom katalógu.
 • Dohodnite si školenie u vás, u nás či online.
 • Chcete obnoviť prístup na ďalší rok? Chcete prístup k ABI/INFORM? Dajte vedieť.

25. 9. 2014

Dokumenty Commonwealthu prvýkrát online na jednom mieste

OECD prichádza s digitálnou knižnicou publikácií Commonwealthu. Nájdete tu analýzy a výskum 53 štátov – najväčších, najmenších, najbohatších i najchudobnejších krajín sveta. Zastúpené sú témy:

 • globalizácia a mnohostranné ekonomické vzťahy
 • export a rozvoj podnikania
 • vzdelávanie
 • rodové otázky
 • manažment a reforma verejných služieb
 • právo a ľudské práva

The Commonwealth iLibrary začína so 177 knihami a 125 výskumnými štúdiami. Ďalších 700 publikácií pribudne počas nasledujúcich mesiacov. Každý rok knižnica bude rozšírená o približne 30 nových kníh. Systém funguje na osvedčenej platforme OECD iLibrary.

Každá organizácia, ktorá teraz začne ročné predplatné, získa úplný a neobmedzený prístup až do 31. 12. 2015.

25. 9. 2014

Oxford Journals: čo bude nové v roku 2015

Oxford University Press predstavil portfólio časopisov na rok 2015. Pribudne 26 nových titulov, z toho tri úplne nové:

 • European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy
 • Journal of Financial Regulation
 • Work, Aging and Retirement

Dva časopisy, ktoré vydával OUP, prechádzajú k iným vydavateľstvám:

Do archívu časopisov OUP od ich prvého vydania do roku 1995 pribudnú:

 • BioScience
 • Journal of Applied Poultry Research
 • Journal of Music Therapy
 • Medical Mycology
 • Music Theory Spectrum
 • Music Therapy Perspectives
 • Philosophical Quarterly, The
 • Poultry Science
 • Public Policy & Aging Report
 • Uniform Law Review

Pokiaľ vaša organizácia zakúpila archív do roku 2013 a máte záujem do fondu doplniť chýbajúce tituly, napíšte alebo zavolajte.

25. 9. 2014

Brill vydal kolekciu pre starozákonnú biblistiku

V elektronickej verzii vyšiela zbierka Vetus Testamentum Supplements. Pokrýva celé starozákonné štúdie, vrátane štúdií prekladu Starého zákona zo starohebrejčiny do gréčtiny, výskumu Ugaritu relevantného pre štúdium Starého zákona, hebraistiky, štúdií starovekej izraelskej histórie a spoločnosti, ako aj histórie výskumu Starého zákona.

K dispozícii sú monografie aj zborníky vrátane Proceedings of the Triennial International Congresses of the International Organization for the Study of the Old Testament. Kolekcia začína s 143 knihami, po dokončení bude obsahovať 159 publikácií vydaných v rokoch 1953 – 2014.

25. 9. 2014

Integrace platformy ProQuest a citačního manažeru Flow

Po integraci citační služby Flow do vyhledávače Summon 2.0 došlo také k těsnějšímu propojení služeb ProQuest a Flow. V databázích, které jsou dostupné na platformě ProQuest, je nyní u jednotlivých záznamů v horní liště dostupné tlačítko Save to Flow, které jedním kliknutím zajistí uložení bibliografického záznamu (a případně i plného textu v PDF nebo HTML) do osobního účtu ve Flow.

Flow je nově na výběr také v rolovacím menu u funkce Save/Export.

ProQuest Flow je online služba pro ukládání a sdílení bibliografických záznamů a plných textů. Vytvořte si svůj bezplatný Flow účet a ukládejte a sdílejte si záznamy spolu s plnými texty, vytvářejte bibliografie nebo vkládejte citace přímo do vznikajícího odborného textu ve Wordu nebo v Google Docs.

8. 9. 2014

Nabídka aktuálních studií a analýz OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak v papírové podobě:

8. 9. 2014

Novšie   Staršie