ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Úspešní riešitelia Knovel Academic Challenge zo Slovenska a Česka

Úspešní riešitelia Knovel Academic Challenge zo Slovenska a Česka

4. 11. 2015 - Knovel

Počas druhého až piateho kola jesennej súťaže sa na výsledkovej tabuli so 100% správnymi odpoveďami umiestnili aj študenti zo Slovenska a Českej republiky:

  • Michal Hanko – Univerzita Komenského v Bratislave – trikrát
  • Adam Gálik – Technická univerzita v Košiciach – dvakrát
  • Carlos Beltran – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – dvakrát
  • Jakub Houdek – Univerzita Pardubice – dvakrát
  • Matúš Saro – Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Martin Sivý – Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Michal Turok-Meceňo – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Jela Nociarová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Filip Akurátny – Technická univerzita v Košiciach
  • Alica Kačengová – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

V prvej dvadsiadke vysokých škôl si celú dobu udržala miesto Technická univerzita v Košiciach a získala 10. miesto s 1428 správnymi odpoveďami.

Blahoželáme!

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.