ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » ProQuest sprehľadnil portfólio databáz, ProQuest Central s rozšíreným obsahom

ProQuest sprehľadnil portfólio databáz, ProQuest Central s rozšíreným obsahom

27. 7. 2016 - ProQuest

ProQuest zjednodušil štruktúru a názvy databáz na platforme ProQuest. Pre používateľov ProQuest Central priniesla zmena prístup k ďalším 900 vedeckým recenzovaným časopisom a 400 novinovým titulom.

Zjednodušená štruktúra databáz Viaceré databázy podobného odborného zamerania boli zlúčené alebo sa stali súčasťou väčších databáz. Ako najväčšia mnohoodborová zostáva kolekcia ProQuest Central. Pre jednotlivé oblasti slúžia prémiové kolekcie a do nich začlenené databázy:

Premenované databázy Zloženie a odkazy na ne zostávajú bez zmeny. Napr. Biology Journals na Biology Database.

Ako sa zmenila ProQuest Central Plné texty z databázy Pharmaceutical News Index vyradenej z ProQuest Central sú zastúpené v medicínskych databázach. Doplnené boli: Arts & Humanities Database | Library Science Database | Linguistics Database | Public Health Datbase | regionálne mnohoodborové databázy vedeckých časopisov.

Prehľad všetkých databáz v ProQuest Central aj s novými názvami nájdete na portáloch ProQuest.sk a ProQuest.cz.

Celkovo je obsah rozšírený o 1411 titulov (1390 s plnými textami). Z toho 400 novín s aktívnymi plnými textami vrátane vydavateľstiev Fairfax a Gannett. Ďalej 922 recenzovaných vedeckých časopisov od vydavateľstiev Nature, BMJ, Hindawi, De Gruyter a ďalších.

Zmeny z pohľadu správcov prístupu

  • Pre nastavenie linkovacích nástrojov a discovery služieb použite prosím nový konektor.
  • Pokiaľ ste cez administrátorský modul vytvorili pre vašu organizáciu vlastné odborové rozcestníky – Custom Subjects – presvedčite sa, že sú nové databázy do nich zahrnuté. Inak sa do nich používatelia cez rozcestník nedostanú.
  • Od 1. 6. 2016, resp. od kedy má vaša organizácia prístup k novej ProQuest Central, štatistiky využívania zohľadňujú novú štruktúru databáz.
  • Odporúčame aktualizovať názvy a popisy databáz na web stránkach knižníc, skontrolovať nastavenie v discovery službách a linkovacích nástrojoch

Máte otázky? Chcete dohodnúť školenie pre knihovníkov alebo používateľov u vás či online? Kontaktujte Ladislava Svrška (SR) a Kláru Loukotovú (ČR).

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.