ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Neurovedy, sociológia a geovedy v Oxford Handbooks Online

Neurovedy, sociológia a geovedy v Oxford Handbooks Online

5. 5. 2017 - Oxford University Press

Do Oxford Handbooks Online pribudnú tri odbory Neuroscience, Sociology a Earth Sciences.

Každá príručka Oxford Handbooks oboznamuje s témou, skúma hlavné problémy a významné diskusie, kriticky nahliada na bádanie v danom vednom odbore s výhľadom na možný ďalší vývoj. Každá esej má danú štruktúru a slúži ako vstupný bod na začiatku výskumu.

Celé príručky z archeológie, manažmentu, sinológie, literárnej vedy a sociológie v apríli pribudli do existujúcich modulov:

Len v elektronickej verzii vyšli nové články – všetky teraz voľne dostupné:

  • The Pluralism of Legal Pluralisms
  • Hydraulic Fracturing and Legal Frameworks
  • The Mirror, the Lamp, and Public Performances
  • New British Nature Writing
  • Feminist Pedagogy in the Undergraduate Music Survey Course: A Reflective Essay
  • Dynamic Semantics

Všetky nové a aktualizované články v apríli 2017
Oxford Handbooks z pohľadu autorov
Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.