ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Akademické eseje z fyziky v Oxford Handbooks Online

Akademické eseje z fyziky v Oxford Handbooks Online

25. 7. 2017 - Oxford University Press

Do Oxford Handbooks Online pribudli akademické eseje z fyziky. Zastúpené sú témy od materiálových vied po dejiny fyziky. Začína so piatimi knihami:

  • The Oxford Handbook of Generality in Mathematics and the Sciences
  • Oxford Handbook of Nanoscience and Technology
  • The Oxford Handbook of Small Superconductors
  • The Oxford Handbook of Soft Condensed Matter
  • The Oxford Handbook of the History of Physics

S redaktormi sa zoznámite na domovskej stránke odboru. Voľne dostupné eseje sú Was There a Scientific Revolution? a Quantum Physics.

Každá príručka Oxford Handbooks oboznamuje s témou, skúma hlavné problémy a významné diskusie, kriticky nahliada na bádanie v danom vednom odbore s výhľadom na možný ďalší vývoj. Každá esej má danú štruktúru a slúži ako vstupný bod na začiatku výskumu.

Celé príručky z humanitných a spoločenských vied v júni pribudli do existujúcich modulov:

Len v elektronickej verzii vyšli nové články – všetky teraz voľne dostupné

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.