ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Čo je nové v databázach ProQuest: tretí štvrťrok 2017

Čo je nové v databázach ProQuest: tretí štvrťrok 2017

1. 11. 2017 - ProQuest LLC

Od júla do septembra 2017 do ProQuest Central pribudlo 120 publikácií s aktuálnymi úplnými textami, z toho 85 vedeckých od Springer, Spandidos Publications UK, Royal College of Surgeons of England, Oxford University Press a ďalších vydavateľstiev. Z impaktovaných napr. International Journal of Oncology, Fluoride (International Society for Fluoride Research, Inc.) a Water Policy (IWA Publishing).

Nasleduje prehľad po odboroch. Uvedené počty sú publikácie s aktuálnymi úplnými textami článkov. Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom ProQuest Central, prémiových kolekcií a odborových databáz.. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup. Všetky uvedené publikácie sú s aktualizovanými úplnými textami.

Medicína a zdravie Do ProQuest Central a Health Research Premium Collection pribudlo 23 publikácií vrátane impaktovaných vedeckých časopisov od vydavateľstiev :

  • Spandidos Publications – Experimental and Therapeutic Medicine, International Journal of Molecular Medicine, International Journal of Oncology, Molecular and Clinical Oncology, Molecular Medicine Reports, Oncology Letters, Oncology Reports
  • Royal College of Surgeons of England – The Annals of Royal College of Surgeons, Bulletin of the Royal College of Surgeons a Faculty Dental Journal

Prírodné vedy a technika ProQuest rozšíril ProQuest Central a SciTech Premium Colletion o 44 vedeckých časopisov a správ od vydavateľstiev:

  • Springer Science & Business Media – European Journal for Philosophy of Science, Learning & Behavior, Netnomics: Economic Research and Electronic Networking
  • American Meteorological Society – Earth Interactions, Journal of Hydrometeorology, Weather, Climate, and Society
  • Food and Agriculture Organization of the United Nations – Jute, Kenaf, Sisal, Abaca, Coir and Allied Fibres Statistics a FAO Yearbook of Forest Products

Ekonomické vedy V ProQuest Central, Business Premium Collection a ProQuest Entrepreneurship je 42 nových publikácií, z toho:

Spoločenské vedy ProQuest Central a Social Sciences Premium Collection sú rozšírené o 34 publikácií z toho 29 vedeckých časopisov:

  • 12 časopisov od Springeru, napr. Review of Religious Research a Language Policy
  • 2 časopisy Cambridge University Press – New Perspectives on Turkey a Rivista Italania di Scienza Politica

Umenie a literatúra ProQuest Central a Arts Premium Collection sú rozšírené o 14 titulov vrátane medzinárodného filmového časopisu Sight & Sound od British Film Institute.

Aktuálne spravodajstvo a noviny Do Global Newsstream pribudli videá, digital-first a online zdroje aktuálneho spravodajstva:

Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Kláru Loukotovú (ČR) a Ladislava Svrška (SR).

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.