ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » ProQuest Central: nové od roku 2017

ProQuest Central: nové od roku 2017

27. 3. 2018 - ProQuest LLC

Počas roku 2017 bola kolekcia ProQuest Central rozšírená o takmer 500 nových vedeckých časopisov s aktualizovanými úplnými textami vrátane:

  • 94 časopisov od Springer Science & Business Media vrátane Journal of Big Data, The American Sociologist, Frontiers of Medicine a Chinese Political Science Review
  • 36 od Cambridge University Press vrátane Political Science Research and Methods Analysis, Journal of Glaciology a Management and Organization Review
  • 19 od Oxford University Press vrátane Pathogens and Disease, FEMS Microbiology Reviews, Sleep a Economic Policy

Z ďalších druhov informačných zdrojov:

Podrobnejšie prehľady pre jednotlivé odbory:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.