ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Články, e-knihy, videá a dizertácie na jednom mieste - to je ProQuest One Academic!

Články, e-knihy, videá a dizertácie na jednom mieste - to je ProQuest One Academic!

28. 2. 2019 - ProQuest

V súlade s aktuálnymi trendmi v akademickom prostredí, keď je kladený čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje spoločnosť ProQuest novú generáciu vlajkového e-zdroja ProQuest One Academic, ktorý v známom modernom rešeršnom prostredí kombinuje za zvýhodnenú cenu 4 špičkové e-zdroje:

  • ProQuest Central – kolekcia 21 000 titulov časopisov s plnými textami (27 000 titulov celkovo), vyše 2000 titulov novín, 30 000 trhových správ, 113 tis. prípadových štúdií a mnoho ďalších druhov obsahu
  • Academic Complete Ebooks – mnohoodborová kolekcia viac než 155 000 monografií
  • Academic Video Online – vyše 66 000 odborných videí zo všetkých odborov
  • ProQuest Dissertations & Theses Global – vyše 4,7 mil. doktorandských prác, z toho 2,4 mil. vrátane plných textov

Chcete sa o ProQuest One Academic dozvedieť viac? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.