ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » SAGE zpřístupnil multidisciplinární tezaurus pro sociální vědy

SAGE zpřístupnil multidisciplinární tezaurus pro sociální vědy

25. 6. 2019 - SAGE Publishing

Vydavatelství SAGE spustilo novou Terminologickou službu (Terminology Service) a volně zpřístupnilo svůj tezaurus pro obor sociálních věd. Social Science Thesaurus je multidisciplinární slovník nejdůležitějších pojmů v sociálních vědách, který kombinuje pojmy, vztahy a definice. Obsahuje více než 61 000 termínů, dostupný je v RDF pod licencí Creative Commons.

SAGE používá tento slovník jako svůj hlavní slovník klíčových slov pro automatizované taggování obsahu v SAGE Knowledge a SAGE Research. Jste zvání k prohlížení, stahování, používání a úpravám slovníku pro jakékoli nekomerční účely.

Většina pojmů v tezauru byla vytěžena z klíčových slov v encyklopediích SAGE a dalších referenčních dílech. Vztahy mezi koncepty byly odvozeny z implicitních struktur v těchto dílech, například z indexů klíčových slov. Kromě nadřazených/pod­řazených vztahů jsou koncepty seskupeny podle typu: koncepty, lidé, organizace, události, metody, teorie nebo zákony.

Oficiální tisková zpráva
Try Out – and Build On – Our Social Science Terminology Serv
Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.