ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Geochemical Tracers in Earth System Science

Geochemical Tracers in Earth System Science

23. 8. 2019 - Cambridge University Press

Nová edícia krátkych monografií Geochemical Tracers in Earth System Science poskytne informácie o mnohých nových izotopoch a systémoch prvkov, ktoré môžu byť použité ako geochemické proxy alebo indikátory na rekonštrukciu životného prostredia v minulých obdobiach.

Začína s publikáciami The Uranium Isotope Paleoredox Proxy a Triple Oxygen Isotopes. Nasledovať budú:

  • Uranium isotopes
  • Triple oxygen isotopes
  • Thallium isotopes
  • Iodine/calcium ratios in carbonates
  • Clumped isotope approaches to methane analysis
  • Lithium isotopes
  • Quadruple sulphur isotopes
  • Calcium isotopes
  • Chromium isotopes
  • Boron isotopes

O Cambridge University Press
Vydáva viacero časopisov a knižných edícií zameraných na geovedy a environmentálne vedy, vrátane Mineralogical Journal, Clay Minerals a Geological Magazine. Z najnovších kníh A Primer on Fourier Analysis for the Geosciences a pripravovaných Remote Compositional Analysis.

Bližšie informácie o možnostiach sprístupneniach pre vašu inštitúciu radi poskytnú Miriam Suchoňová (SR) a Filip Vojtášek (ČR).

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.