ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Jeseň v znamení online konferencií

Jeseň v znamení online konferencií

10. 9. 2020 - Albertina icome Bratislava

Tento rok zatiaľ príliš neprial osobnému stretávaniu na odborných konferenciách. Viacero akcií muselo byť zrušených alebo presunutých na náhradný termín. Aktuálnym trendom je preklopenie tradičných konferencií do online podoby. Virtuálnych konferencií nezadržateľne pribúda, radi by sme Vás pozvali na niektoré z nich.

Už počas budúceho týždňa sa uskutoční tradičné stretnutie užívateľov Ex Libris, konferencia IGeLU 2020 s podnázvom Breaking out of your shelf. V online formáte bude dostupná všetkým záujemcom. Zaznejú aj príspevky zamerané na discovery služby (napr. Summon).

Koncom septembra sa môžete zoznámiť s digitálnymi nástrojmi Digital Science. Konferencia Global Showcase 2020 (28. 9. – 2. 10.) je určená pracovníkom oddelení pre vedu a výskum, knihovníkom a ďalším zainteresovaným odborníkom, ktorí sú zodpovední za prezentáciu vedeckovýskumných výsledkov, otvorenú vedu, transparentnosť a spoluprácu vo vedeckej komunite.

V septembri nebude chýbať aj tradičný Peer Review Week (21. – 25. 9.), tenktokrát je mottom Trust in Peer Review.

Popri tom na prelome septembra a októbra sa uskutoční séria školení so zameraním na e-knihy a pravidelné webináre Charlesworth Author Services pre začínajúcich vedcov.

Aj s tohtoročným knižným veľtrhom vo Frankfurte (14. – 18. 10.) budú pravdepodobne spojené online aktivity vydavateľov, o zaujímavých webinároch Vás budeme radi informovať.

Prajeme vám jeseň plný farebných zážitkov. Vaša AiB.