ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » AiB sa stala distribútorom online služieb American Institute of Physics

AiB sa stala distribútorom online služieb American Institute of Physics

27. 1. 2022 - Albertina icome Bratislava

Je nám potešením oznámiť, že sme uzavreli zmluvú o distribúcií informačných zdrojov AIP Publishing na Slovensku.

American Institute of Physics (AIP) je americká učená spoločnosť, ktorá prostredníctvom dcérskej spoločnosti AIP Publishing vydáva recenzované, impaktované e-časopisy a e-knihy z oblasti fyziky a súvisiacich vied – materiálové vedy, optika a fotonika, biofyzika a inžinierstvo, nanotechnológie, fyzikálna chémie, matematika a teoretická fyzika a ďalšie.

Okrem vlastných časopisov – napr. Physics Today a Applied Physics Reviews, vydáva aj periodiká iných vedeckých spoločností, ako sú Acoustical Society of America, American Association of Physics Teachers, AVS: Science & Technology of Materials, Interfaces, and Processing, The Society of Rheology, Laser Institute of America, Chinese Physical Society a American Crystallographic Association, Inc.

Časopisy jsou dostupné na platforme aip.scitation.org formou predplatného, a niektoré v režime open access. Jednorazovo možno zakúpiť archív časopisov z rokov 1929 – 1998 a knižné kolekcie, ktoré vydáva v spolupráci s The American Association of Physics Teachers (AAPT) a slúžia najmä pre ďalšie odborné vzdelávanie. Digitalizovaných bolo aj 34 tituly vydaných v rokoch 1977 až 2017, ktoré sú teraz v online podobe ponúkané ako The AAPT Book Archive. Prelistujte si celý katalóg.

Rozhranie je optimalizované aj pre mobilné zariadenia, k dispozícii je i vzdialený prístup a štatistiky COUNTER.

Viac informácií o sprístupnení časopisov a kníh AIP Publishing, ako aj o podpore publikovania v časopisoch na úrovni inštitúcie poskytne Miriam Suchoňová.

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.