ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Imunológia a mikroskopické techniky v JoVE Encyclopedia of Experiments

Imunológia a mikroskopické techniky v JoVE Encyclopedia of Experiments

15. 8. 2023 - MyJoVE Corp.

JoVE Encyclopedia je rozšírená o novú sekciu zameranú na imunológiu a mikroskopické techniky, ktoré pribudli do existujúcej sekcie biologických techník.

  • Sekcia Immunology obsahuje experimentálne postupy zamerané na izoláciu, kultiváciu, diferenciáciu a funkčnú analýzu rôznych imunitných buniek. Tieto postupy sú určené na skúmanie rôznych aspektov imunitného systému a jeho bunkových zložiek. Zahŕňajú manipuláciu a štúdium imunitných buniek získaných z ľudských a myších modelov.
  • MicroscopyTechni­ques v sekcii Biological Techniques ponúka súbor vysoko presných metód na skúmanie rôznych biologických javov v rôznych mierkach. Tieto techniky vrátane mikroskopie TIRF, mikroskopie mriežkových listov, mikroskopie tmavého poľa, AFM a ďalších umožňujú vedcom vizualizovať a kvantifikovať dynamické procesy, bunkové štruktúry a molekulárne interakcie s výnimočným rozlíšením a presnosťou. Tieto techniky posyktujú neoceniteľný pohľad na základné biologické procesy, čo umožňuje hlbšie pochopenie bunkového správania, molekulárnej dynamiky a mechanizmov chorôb.

JoVE Encyclopedia of Experiments je prvá online video encyklopédia pokročilých výskumných experimentov na svete. Dostupná je ako súčasť JoVE Unlimited a JoVE Research.

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.