ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » CAB Abstracts je klíčovým informačním zdrojem pro veterináře

CAB Abstracts je klíčovým informačním zdrojem pro veterináře

16. 1. 2013 - Journal of Veterinary Medical Education

V časopise Journal of Veterinary Medical Education byla v roce 2012 publikována srovnávací studie Searching the Veterinary Literature: A Comparison of the Coverage of Veterinary Journals by Nine Bibliographic Databases, která uvádí, že žádné vyhledávání odborných informací pro veterinářství se neobejde bez rešerše v databázi CAB Abstracts, která nabízí nejširší spektrum titulů pro tento obor.

Autory studie jsou Douglas J.C. Grindlay, Marnie L. Brennan a Rachel S. Dean z Centre for Evidence-based Veterinary Medicine, University of Nottingham. Srovnáváno bylo 9 bibliografických databází a základní hodnocení pokrytí daného oboru bylo stanoveno na základě seznamu excerpovaných titulů v těchto databázích. CAB Abstracts dominuje se svými cca 1 139 tituly pro veterinu a mezinárodním pokrytím – databáze excerpuje i řadu méně známých titulů a titulů v jiném jazyce než je angličtina a titulů nezávislých vydavatelů.

CAB Abstracts je mezinárodní zemědělská a lesnická databáze. Sleduje přes 9 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy ad. publikované ve 116 zemích v 50 jazycích. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd.

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.