ČeskyEnglish

Úvod » Novinky » Nové kolekcie Making of Modern Law

Nové kolekcie Making of Modern Law

23. 6. 2014 - Gale, a part of Cengage Learning

GALE, pokračuje v digitalizácii primárnych prameňov a súvisiacich materiálov pre výskum dejín práva.

Nové kolekcie Making of Modern Law obsahujú historické zákonníky z rokov 1600 – 1970 a ich interpretačné analýzy:

Dokumenty sú zo zbierok Harvard University, Yale University a George Washington University.

Informácie z Katalógu

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.