ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Ocenenie pre Africa Yearbook 18. 2. 2013 - Brill

Séria ročeniek vydavateľstva Brill – Africa Yearbook – vyhrala cenu ASA 2012 Conover-Porter Book Award od African Studies Association. Ocenenie sa udeľuje najlepším bibliografickým a referenčným dielam pre afrikanistiku publikovaným v predchádzajúcich dvoch rokoch.

Ročenka je dostupná v elektronickej podobe ako Africa Yearbook Online.

Viac informácií

E-prednášky o vápnikovej signalizácii v HSTalks 17. 2. 2013 - Henry Stewart Talks

Najnovšia séria Calcium Signaling II: Calcium and DiseaseHSTalks Biomedical & Life Sciences sprístupňuje 15 e-prednášok zameraných na vápnikovú signalizáciu a choroby, ako sú genetické choroby, pankreatitída, Alzheimerova choroba, srdcové vady, choroby obličiek, malária, sluchové poruchy.

Používatelia s aktívnym predplatným majú prístup automaticky rozšírený o novú sériu a e-prednášky doplnené do existujúcich sérií.

Viac informácií

E-prednášky o operačných stratégiách v HSTalks 16. 2. 2013 - Henry Stewart Talks

Kolekcia Henry Stewart Talks Marketing and Management je rozšírená o novú sériu e-prednášok Operations Strategy od popredných svetových odborníkov. trnásť e-prednášok je určených vysokoškolským študentom a učiteľom, vedcom a manažérom vo firmách.

Používatelia s aktívnym predplatným majú prístup automaticky rozšírený o novú sériu a e-prednášky doplnené do existujúcich sérií.

Viac informácií

BrillOnline s rozšíreným obsahom pre religionistiku 15. 2. 2013 - Brill

Brill obohatil referenčné diela a primárne dokumenty pre religionistiku a judaistiku o nový obsah:

Viac informácií

Referenčné diela pre jazykovedcov s novým obsahom a dizajnom 14. 2. 2013 - Brill

Etymological Dictionary of Proto-Germanic je jedenástym slovníkom sprístupeným v databáze Indo-European Etymological Dictionaries Online od vydavateľstva Brill. Okrem protogermánčiny sú v databáze zastúpené etymologické slovníky latinčiny, gréčtiny, slovanských jazykov, starej frízštiny, arménčiny, chetitštiny, iránčiny, protokeltštiny a ďalších protojazykov.

S novým vzhľadom používateľského rozhrania prichádza Linguistic Bibliography Online, ťažiskové referenčné dielo pre výskum všeobecnej jazykovedy i filológií vrátane ohrozených a mŕtvych jazykov. Inovovaná bola aj technológia, vďaka ktorej majú používatelia lepšie možnosti vyhľadávania.

Viac informácií

[Znovu]objavte silu interaktívnych grafov Knovelu 13. 2. 2013 - Knovel

Knovel spustil nové interaktívne nástroje, ktoré používateľom pomáhajú kresliť krivky z rovnice, kresliť a porovnať viaceré krivky z jednotlivých bodov a digitalizovať graf.

V Knoveli nájdete päť interaktívnych nástrojov Knovel Graphs:

 • Tabuľky s kresličom grafov [Equation Plotter]
 • Digitalizátor grafov [Graph Digitizer]
 • Kreslič grafov [Graph Plotter]
 • Prehliadač fázových diagramov [Phase Diagram Viewer]
 • Parametrizované grafy [Parameterized Graph]

Čo je nové na grafoch?

 • Početné vylepšenia výkonu a použiteľnosti boli urobené na základe podnetov od používateľov Knovelu.
 • Všetkých päť nástrojov Knovel Grafs bolo kompletne preprogramovaných v škálovateľnom rozlíšení, takže u všetkých grafov je možné meniť veľkosť.
 • Nové a vylepšené funkcie s rýchlym návodom na použitie sú k dispozícii priamo v rozhraní.
 • Grafy už nevyžadujú Adobe Flash Player.

Medzi najdôležitejšie vylepšenia patria:

 • rýchlejšie načítanie nástrojov
 • jednoduší export do Excelu a ďalších programov
 • vylepšená tlač grafov
 • Používatelia môžu určiť X nastavením súradnice Y v kresličoch grafov pomocou tlačidla Add Point.

Ako ostatní používajú tieto nástroje?

 • Nájsť teploty acetónu pri určitom tlaku jeho pár. Vyskúšajte.
 • Zistiť vzťah medzi ťahovými vlastnosťami uhlíkovej ocele ako funkcie tvrdosti. Vyskúšajte.
 • Určiť rýchlosť šírenia zvuku v závislosti od teploty. Vyskúšajte.

Viac informácií

BRILL digitalizuje historické katalógy umeleckých diel 13. 2. 2013 - Brill

Výsledkom spolupráce vydavateľstva BrillFrick Collection je rozšírenie Art Sales Catalogues Online o 3000 historických katalógov z Frick Research Library. Zdigitalizovaných a dostupných už je 274 katalógov. Ostatné budú sprístupnené počas tohto roku. Nové katalógy sú plnofarebné, naskenované z originálnych dokumentov a mnohé z nich obsahujú popis.

Nové katalógy z rokov 1600 – 1900 sú dostupné aj v Lugt's Réper­toire Online. Počas nasledujúcich 4 rokov bude doplnených vyše 10 000 nových záznamov katalógov, ktoré objavil v The British Library bývalý kurátor Jaap Harskamp.

Viac informácií

Nové e-knihy od Joanna Briggs Institute pre EBM 13. 2. 2013 - Wolters Kluwer - Ovid

Kolekcia 13 kníh od Joanna Briggs Institute (JBI), uznávanej svetovej organizácie pre medicínu založenú na dôkazoch, bola rozšírená o šesť nových online kníh. Synthesis Science in Healthcare Online Book Series Collection pomáha lekárom, ošetrovateľom, manažérom a ďalším pracovníkom v zdravotníctve efektívne využívať model zdravotníckej starostlivosti založenej na dôkazoch a výsledky výskumu v klinickej praxi. Nové tituly sú:

 • Critically Appraising the Evidence
 • Synthesizing Evidence of Harm
 • Synthesizing Descriptive Evidence
 • Statistics for Systematic Review Authors
 • Knowledge Translation in Healthcare
 • Clinical Wisdom and Evidence-Based Healthcare

Používatelia môžu súčasne vyhľadávať v ďalších zdrojoch pre EBM dostupnú exkluzívne na platforme OvidSP, ako je Joanna Briggs Institute EBP Database a nástroje od JBI.

Viac informácií

Roger K. Summit 2013 International Scholarship 13. 2. 2013 - ProQuest

Společnost ProQuest zveřejnila letošní výzvu pro získání Roger K. Summit International Scholarship ve výši 5000 dolarů pro studenty v oboru knihovnictví a informační věda z celého světa. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2013, vítěz bude vyhlášen v červnu na konferenci Special Libraries Association's 2013 An­nual Conference. Podrobnější informace a přihlášku naleznete zde.

Viac informácií

ACM Digital Library nabídne e-books zaměřené na trendy v oblasti počítačů 12. 2. 2013 - ACM - Association for Computing Machinery

Association for Computing Machinery (ACM) uzavřela dlouhodobou spolupráci s Morgan & Claypool, na jejímž základě začne na konci letošního roku publikovat sérii odborných e-knih (ACM Books Series), které reflektují nejnovější vývoj v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií.

Všechny tituly z ACM Books Series budou dostupné uživatelům ACM Digital Library. Bude možné stahování titulů na různé druhy mobilních zařízení. Nabídka bude určena studentům, pedagogům, vědcům i odborníkům v praxi.

Hned od začátku se ACM Books Series zaměří na celou řadu oblastí jako např. Computer Graphics, Database Systems, Mobile Computing, Cloud Computing, Bioinformatics, Artificial Intelligence, Networking, a Theoretical Computer Science. Postupně pak i na Embedded Systems, Operating Systems, Programming Languages, Mathematical Computation, a Software Engineering.

Elektronické knihy vhodně doplní existující portfolio produktů ACM – recenzované časopisy, technické magazíny, konferenční sborníky, technické newslettery, ad.

Viac informácií