ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

E-prednášky o diabete v HSTalks 24. 5. 2013 - Henry Stewart Talks

Najnovšia séria Diabetes in Perspective prináša 12 e-prednášok zameraných na:

  • diabetes 1. a 2. typu
  • cukrovka u rôznych vekových skupín od detí cez dospelých až po seniorov
  • diabetes vo vzťahu k iných chorobám a životnému štýlu

Používatelia s aktívnym predplatným majú prístup automaticky rozšírený o nové série a e-prednášky doplnené do existujúcich sérií.

Viac informácií

Najnovší výskum v geografii a teritoriálnych štúdiách v Oxford Bibliographies 23. 5. 2013 - Oxford University Press

Oxford Bibliographies Online sprístupnila nových sprievodcov najnovším výskumom zameraných na:

Každý modul slúži ako sprievodca najdôležitejšími materiálmi pre výskum a štúdium v danom odbore za posledné desaťročia.

Viac informácií

Ďalšie ocenenie pre Oxford Scholarly Editions Online 22. 5. 2013 - Oxford University Press

Oxford Scholarly Editions Online – kolekcia významných diel pre humanitné odbory vo vydaniach OUP – získala ďalšie ocenenie od Library Journal. Po Best Database je to Best Reference 2012.

OSEO je budované ako archív kritických vydaní materiálov napísaných v rokoch 1485 až 1660. Slúži pre výskum anglickej literatúry, histórie, filozofie a náboženstva. Súčasťou každého diela sú záznamy variácií textov, komentáre, historický kontext a informácie o princípoch použitých redaktormi.

Viac informácií

Aktualizovaná kolekcia časopisov indexovaných v PsycINFO 21. 5. 2013 - Wolters Kluwer - Ovid

Ovid aktualizoval PsycINFO Indexed Journal Collection, ktorá rozširuje PsycINFO® o úplné texty 107 e-časopisov. Súčasťou je vyše 40 titulov LWW dostupných online len na platforme OvidSP.

Rozšírené boli aj kolekcie zamerané na duševné zdravie a výskum, zdravotnú výchovu a verejné zdravie. Ostatné špecializované kolekcie časopisov indexovaných v PsycNFO – od vydavateľstva LWW, pre klinickú medicínu, ošetrovateľstvo a farmakológiu – zatiaľ zostávajú s rovnakým zložením ako v roku 2012.

Viac informácií

Nové: Časopisecká kolekcia pre liečbnú rehabilitáciu a fyzioterapiu 20. 5. 2013 - Wolters Kluwer - Ovid

Ovid vytvoril kolekciu 13 recenzovaných vedeckých časopisov určenú:

  • fyzioterapeutom liečiacim chronické zranenia
  • ortopédom, ktorí potrebujú prehľad o najnovších technikách, a
  • členom fakulty, kterí vytvárajú vzdelávací program.

Zbierku využijú zdravotnícke zariadenia, lekárske aj zdravotnícke fakulty. Obsahuje periodiká od popredných svetových vydavateľstiev, vrátane Lippincott Williams & Wlikins, Thomas Land, Elsevier a Sage Publications.

Viac informácií

Rozšírený výber e-kníh pre neuropsychológiu od Springeru 19. 5. 2013 - Wolters Kluwer - Ovid

Ovid rozšíril kolekciu elektronických kníh zameraných na neuropsychológiu vydavateľstva Springer.

Okrem vysoko hodnotenej The Neuropsychology Handbook sú súčasťou aj e-knihy určené vedecko-výskumným pracovníkom, klinickým pracovníkom, pediatrom, vojenským lekárom, či forenzným špecialistom.

Viac informácií

Knižná kolekcia pre vzdelávanie v ošetrovateľstve 18. 5. 2013 - Wolters Kluwer - Ovid

Na platforme OvidSP je sprístupnená rozšírená kolekcia elektronických kníh pre vzdelávanie zdravotných sestier od vydavateľstva Springer.

Obsahuje 34 e-kníh na podporu výučby ošetrovateľov a zdravotníckych pracovníkov vrátane vysoko hodnotenej The Doctor of Nursing Practice and Clinical Nurse Leader: Essentials of Program Development and Implementation for Clinical Practice.

Viac informácií

Využite voľný prístup k 123 umenovedným časopisom 13. 5. 2013 - ProQuest

Do konca mája máte možnosť vyskúšať International Index to Performing Arts Full Text, online databázu 295 časopisoch zameraných na divadlo, tanec, film, televíziu, bábkarskú tvorbu a súvisiace témy. 123 periodík je dostupných s úplnými textami článkov, vrátane:

  • Cinema
  • Dance Chronicle
  • Film Criticism
  • Journal of Popular Film & Television

Skúšobný prístup si aktivujte registráciou do ProQuest Discover More Corps. Stačí vľavo vyplniť jednoduchý formulár a počkať, až vám prídu e-mailom prihlasovacie údaje. Hneď potom môžete databázu voľne využívať do 30. mája 2013.

Viac informácií

V ebrary Academic Complete tisíce nových titulů od Wileyho 9. 5. 2013 - ProQuest

ebrary i nadále rozšiřuje obsah své vlajkové databáze ebrary Academic Complete, nejnověji bylo zařazeno 1 500 titulů z prestižního vydavatelství John Wiley & Sons.

Jedná se především o publikace, které vycházejí pod hlavičkou Bloomberg Press, Josey-Bass, Wiley, Wiley-Blackwell, Wrox, Sybex, ad. Tato polytematická databáze tak v současné době nabízí již více než 86 300 odborných elektronických knih.

Viac informácií

376 plnotextových titulů v Literature Online 3. 5. 2013 - ProQuest

Do nejnovější verze databáze Literature Online bylo zařazeno 5 nových plnotextových časopiseckých titulů – jedná se o Early English Studies, German Studies Review, Literator, Moreana a Wieloglos. Celkový počet časopiseckých titulů v Literature Online tak dosáhl počtu 376.

Literature Online nyní obsahuje 21 000 záznamů o autorech, každý takový záznam nabízí alespoň něco z následujícího: biografii, plné texty autorových děl, úplnou bibliografii základních děl nebo přehled plných textů kritik a referenčních materiálů.

Viac informácií