ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Minulosť a súčasnosť náboženstva kompletná 27. 9. 2013 - Brill

Akademické vydavateľstvo Brill vydalo posledný 14. zväzok encyklopédie Religion Past and Present Online.

Encyklopédia vychádzala v tlačenej podobe od roku 1908 a na jej tvorbe sa podieľalo vyše 3000 autorov z 88 krajín. Je základnou príručkou pre výskum a štúdium teológie a biblistiky.

Viac informácií

Vývoj a výskum liečivých malých molekúl v e-prednáškach HSTalks 27. 9. 2013 - Henry Stewart Talks

Desať e-prednášok najnovšej série Small Molecule Drug DiscoveryHSTalks Biomedical & Life Sciences Collection sa venuje vývoju a výskumu liečiv v súvislosti s témami:

 • cieľová selekcia v raných fázach vývoja liečiv
 • hlavné liečbné oblasti
 • lekárska chémia
 • otázky, trendy a metódy
 • biomarkery

Používatelia s aktívnym predplatným majú prístup automaticky rozšírený o nové série a e-prednášky doplnené do existujúcich sérií.

Viac informácií

Používatelia si vypýtali: OvidSP Multimedia 26. 9. 2013 - Wolters Kluwer - Ovid

Vývojový tím Ovidu urobil niekoľko dôležitých zmien, aby sa používateľom ľahšie vyhľadávalo a využívalo multimédiá na platforme OvidSP. Ako u všetkých úprav rozhrania aj tentokrát boli vylepšenia urobené na základe spätnej väzby od používateľov:

 • Cez záložku Multimedia na hlavnej lište si zobrazíte len multimédiá a obrázky v dostupných informačných zdrojoch.
 • Pri vyhľadávaní na stránke Search nájdete pod vyhľadávacím poľom zaškrtávacie okienko Include Multimedia (checkbox), aby ste si vybrali, či chcete zahrnúť do vyhľadávania multimédiá alebo nie.
 • V prvom zobrazení výsledkov vyhľadávania sú odstránené náhľady, preto už neuvidíte náhľady obrázkov a multimédií. Môžete však jednoducho kliknúť vo zvislej navigačnej lište na Multimedia vo View By a zobrazia sa len záznamy, články a kapitoly s multimediálnym obsahom.
 • Vo výsledkoch vyhľadávania vo View By uvidíte počet, koľko výsledkov je textových a koľko multimediálnych.

Viac informácií

Zoznámte sa: nová platforma Knovel 26. 9. 2013 - Knovel

Knovel Corporation sprístupnil novú platformu Knovel. Počas nasledujúcich mesiacov budú všetci súčasní používatelia presmerovaní do nového rozhrania, ale už teraz ju môžete využívať.

Pokiaľ nemáte prístup ku Knovelu, na konci článku sa dozviete o voľnom prístupe.

1. Precíznejšie vyhľadávajte v obsahu

 • Nové rozhranie používa inteligentný algoritmus, ktorý kombinuje vyhľadávanie v textoch a dátach, schopnosť vyhľadávať v rámci výsledkov cez funkciu Search Within a filtrovať výsledky podľa typu obsahu vrátane interaktívnych tabuliek, materiálových listov (datasheets), zborníkov z konferencií a ďalších.
 • Nový sprievodca vyhľadávaním dát – Data Search Query Builder – poskytuje zjednodušenú funkciu drag & drop, aby ste mohli presnejšie vyhľadávať a nájsť údaje.

2. Odpovede sú ihneď využiteľné

 • Nové používateľské rozhranie zlepšuje orientáciu, zvyšuje viditeľnosť analytických nástrojov a zreteľne zobrazuje, čo máte dostupné v rámci predplatného.
 • Zdieľanie priečinkov (folders) v My Knovel uľahčuje spoluprácu. Umožňuje používateľom označiť členov svojej pracovnej skupiny alebo tím študentov a zdieľať priečinky s odkazmi na uložené tituly, obsah a vyhľadávania.

3. Používanie a integrácia sú ľahká

 • Architektúra novej platformy – v štýle cloudovej služby – poskytuje lepšiu flexibilitu, škálovateľnosť, výkon a dosah.
 • Rozhranie API umožňuje integráciu do iných inžinierskych aplikácií, znalostných báz (knowledge bases), podnikových softvérových nástrojov a e-learningových aplikácií.
 • Samoobslužné funkcie umožňujú administrátorom prístupu spravovať nastavenie služby, vrátane doplnenia loga organizácie, a poskytujú prístup k štatistikám využívania.

Pokiaľ nemáte predplatné do Knovelu, môžete začať zdarma s malou kolekciou a dvoma voľnými príručkami na každý týždeň.

Viac informácií

3909 e-kníh od IGI-Global, Royal Society of Chemistry, Elsevier a ďalších na trvalý nákup 24. 9. 2013 - ProQuest

Počas septembra pribudlo v ebrary 3909 e-kníh predovšetkým od vydavateľstiev IGI Global, Elsevier, Packt Publishing, Nova Science Publishers a Royal Society of Chemistry.

Celkovo si môžete vybrať a zakúpiť formou trvalého nákupu 439 507 odborných a vedeckých kníh.

Mnohé tituly sa dajú sprístupniť aj formou používateľmi riadenou akvizíciou (PDA), zapožičať, sťahovať na mobilné zariadenia a čítať off-line.

Viac informácií

Jaké jsou trendy, příležitosti a výzvy spojené s řízením dnešních knihoven? 16. 9. 2013 - ProQuest

Online dostupná je nejnovější studie Libraries: At the Epicenter of the Digital Disruption, z produkce Unisphere Research, divize Information Today Inc., jejímž cílem je usnadnění pochopení výdajových vzorců knihoven, rozpočtových trendů a priorit. Tato komplexní zpráva odhaluje také reakci knihoven na zvyšující se poptávku po digitálním a online obsahu.

Analyzuje odpovědi 796 ředitelů knihoven, administrátorů, manažerů a knihovníků, a odhaluje běžné výdajové vzorce veřejných, akademických a speciálních knihoven. Poskytuje také odhady rozpočtových a výdajových trendů pro roky 2013 a 2014. Zpráva je rozdělena do tří hlavních sekcí:

 • Library Finances: Public Libraries Regroup
 • Library Technologies and Services: Ebooks on the Rise
 • Library Strategies: Redefining Mission for the Digital Age

Sponzorem této zprávy je společnost ProQuest, která nabízí řadu online produktů a služeb.

Viac informácií

Využite voľný prístup k vybraným časopisom BRILL do 31. 12. 2013 10. 9. 2013 - Brill

Akademické vydavateľstvo BRILL sprístupnilo nové časopisy pre ázijské štúdiá, islamistiku, orientalistiku, hebraistiku, religionistiku, vojenské dejiny a muzikológiu:

Voľne sú dostupné časopisy sprístupňované ako open access:

BRILL vydáva časopisy, knihy a primárne pramene pre humanitné a spoločenské vedy, medzinárodné právo a vybrané odbory prírodných vied. E-časopisy je možné predplácať jednotlivo alebo si vybrať z tematických kolekcií.

Viac informácií

Studentská znalostní soutěž Knovelu "University Challenge 2013" odstartovala - ukažte co ve vás je! 9. 9. 2013 - Knovel

9. září 2013 Knovel otevřel další ročník mezinárodní studentské soutěže Knovel University Challenge. Podstatou je správné zodpovězení kvízových otázek z oblasti přírodních věd a techniky (předpokládá se, že pro vyhledání správných odpovědí student využije Knovel).

Cenou jsou notebooky Samsung Chromebook, chytré hodinky Pebble, přehrávače Roku3 a pizza party pro vítěznou univerzitu. Soutěž trvá do 1. prosince 2013 a zúčastnit se jí může každý student školy, která má aktivní předplatné (nebo zkušební přístup) Knovelu.

Pokud byste se chtěli zúčastnit soutěže, jděte na http://www.knoveluniversitychallenge.com/, kde naleznete i podrobná pravidla soutěže a průběžné výsledky. Zda Vaše škola má aktivní předplatné Knovelu, si můžete ověřit snadno např. na adrese www.infozdroje.cz. Hodně štěstí!

Viac informácií

Intelektuálne dejiny online 6. 9. 2013 - Brill

Vydavateľstvo Brill spracovalo do elektronickej podoby všetky zväzky z edície Brill's Studies in Intellectual History. Kolekcia 2013 obsahuje v súčasnosti 219 kníh.

Prvá online kolekcia o intelektuálnych dejinách predstavuje nové prístupy k histórii, dejinám filozofie a teológie, duchovným dejinám a dejinám ideí. Osobitná pozornosť je venovaná využitiu interdiscipli­nárnych metód, vlastných kultúrnej antropológii, sémiotike a jazykovej analýze. Zastúpené sú práce významných učencov aj zborníky z konferencií, ktoré by inak bolo ťažké získať.

S kolekciou 2013 sa môžete zoznámiť cez voľne dostupné vyhľadávanie, popisy kníh a názvy kapitol.

Viac informácií

Nejnovější sekce Knovel je zaměřena na námořní inženýrství 6. 9. 2013 - Knovel

V pořadí již 32. tematická sekce Knovelu – Marine Engineering & Naval Architecture – pokrývá všechny aspekty námořního inženýrství.

Určena je pro konstruktéry, kterým pomáhá vyspecifikovat a navrhnout lodi, námořní zařízení a nadmořské či podmořské konstrukce s delší životností, efektivnějším provozem a větší bezpečností pro pracovníky.

Je praktickým návodem pro design a výkon lodí, přizpůsobení strojů a zařízení pro použití na moři, zlepšení výkonnosti lodních motorů, čerpadel a elektroniky. Vyjmenovává např. i všechna kritéria, která různé vládní a soukromé agentury používají pro klasifikaci lodí a plavidel. Dále zde naleznete informace o opravách a údržbě lodí.

Obsah pochází od předních vydavatelů, např. American Society of Civil Engineers (ASCE), Cambridge University Press, Elsevier, the Maritime & Coastguard Agency, PennWell, the Royal Institution of Naval Architects (RINA), The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), The Institution of Engineering and Technology (IET), World Scientific, Editions Technip a Woodhead Publishing.

K dispozici je seznam všech titulů této kolekce.

Viac informácií