ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » JoVE: Environment

JoVE: Environment

Producent: MyJoVE Corp.
Partner: MyJoVE Corp.
Typ dát: Audiovizuálne dokumenty
Platforma: Journal of Visualized Experiments (JoVE)
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Environmentálne vedy 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

JoVE Environment získate na základe predplatného len ako súčasť kolekcií JoVE Unlimited, JoVE Research alebo JoVE Chemistry & Environment.

JoVE: Environment je multidisciplinárna sekcia Journal of Visualized Experiments venovaná publikovaniu výskumných a experimentálnych metód používaných v environmenta­listike a zelených technológiách od biopalív až po atmosférické vedy. Sekcia zahŕňa najmä:

 • obnoviteľné zdroje energie a udržateľné materiály
 • environmentálne inžinierstvo
 • základná a aplikovaná ekológia
 • ekotoxikológia a ekologické zdravie
 • biológia morí a oceánografia
 • pôda a poľnohospodárske vedy
 • lesníctvo a botanika
 • atmosférické vedy a modelovanie klímy
 • geovedy

Protokoly a video články v JoVE

 • Zoznam videí s voľne dostupnými abstraktami: Environment protocols and video articles
 • Dostupná retrospektíva: od októbra 2006
 • Aktualizácia: mesačne
 • Skrátený názov: J. Vis. Exp.
 • ISSN: 1940–087X
 • JoVE je indexovaný a abstraktovaný v Index Medicus, MEDLINE/PubMED, SciFinder a Scopus.

Vlastnosti a nástroje pre používateľov i správcov prístupu

 • Spôsob sprístupnenia: on-line a mobilné zariadenia
 • Možnosť vzdialeného prístupu: áno, cez proxy server, Shibboleth, Google SSO alebo cez inštitucionálný e-mail viz Facilitating Remote Access
 • Jazyk rozhrania a videí: angličtina
 • Formát videí: HTML5, H.264 video codec, Adobe Flash
 • Formát sprievodných textov: HTML
 • Zvláštne funkcie: osobný účet, RSS kanál, komentáre k videám, DOI
 • Prelinkovanie: videá prehľadateľný cez Summon a ďalšie discovery služby

Rozsah licencie a cena

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace

Materiály pre administrátorov