ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: Encyklopédie
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Klasické jazyky a literatúra | Lingvistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Unikátní "Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics v on-line podobě přináší souhrn výsledků nejnovějšího výzkumu z celé řady různých oborů, které přispívají k poznání starověkého Řecka. Určena je především vědcům a studentům řečtiny, lingvistiky a dalších indoevropských jazyků.

Jazykovými aspekty se zabývá z několika hledisek – historie, struktura, sociolingvistické problémy, dialekty, didaktika, vztah řečtiny k jiným jazykům, ad., podle druhu pramene – texty, rukopisy, nápisy, ad., a na všech úrovních analýzy – fonetika, fonologie, morfologie, syntax, sémantika, lexikon, stylistika, paleografie, písmo, ad. Encyklopedie obsahuje více než 500 hesel.

Fakta a vlastnosti:

  • Hlavní editor: Georgios K. Giannakis (Thessaloniki)
  • ISSN: 2214–448X
  • Jazyk rozhraní a hesel: angličtina, řečtina, transkripce řeckých znaků do latinky
  • Vyhledávání: plné texty, klíčová slova, pokročilé možnosti
  • Způsob získání: roční předplatné nebo jednorázový nákup

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill