ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

Nová encyklopedie církevního a náboženského práva 14. 3. 2019 - Brill

První svazek Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht (LKRR) je nyní k dispozici online! Nabízí spolehlivé a stručné informace k základním otázkám práva církví a náboženských komunit a náboženského práva. Encyklopedie je věnována mezináboženskému a ekumenickému pohledu a nabízí uživateli možnost porovnat jednotlivé oblasti práva. Kromě otázek státního práva a církevního práva katolických a protestantských církví se zabývá také církevním právem pravoslavných církví a také židovským a islámským právem.

Nyní je k dispozici svazek 1 (A-E), encyklopedie bude kompletní v roce 2020. Online verze je dostupná formou trvalého nákupu bez dalších poplatků. Má-li vaše instituce zájem o zkušební přístup, kontaktujte Jakuba Petříka nebo Miriam Suchoňovú.

Viac informácií

Oceněné články z časopisů pro stavebnictví za rok 2018 volně k dispozici 13. 3. 2019 - ICE Publishing

Každoročně jsou udělovány ICE Publishing Awards autorům nejlepších článků, které jsou publikovány v některém z odborných časopisů, které vydává ICE – Institution of Civil Engineers.

Všech 42 oceněných článků za rok 2018 je volně k dispozici online.

ICE Virtual Library je největší kolekce publikací pro stavební inženýrství s impaktovanými časopisy, jako jsou Proceedings of the ICE – Civil Engineering, který vychází od r. 1836, dále Géotechnique, Magazine of Concrete Research nebo Structures and Buildings. Kromě časopisů zde vychází také průmyslové standardy, manuály, ověřené postupy (best practice), technické specifikace, projektová dokumentace, zprávy o nejnovějším výzkumu, příručky, učebnice, sborníky a případové studie. Publikují zde jak akademici, tak odborníci z praxe.

Viac informácií

Oslavujeme týždeň akademických kníh 6. 3. 2019 - Albertina icome Bratislava

Od 4. do 9. 3. 2019 sa koná Academic Book Week s podtitulom A celebration of the diversity, innovation and influence of academic books. Počas týždňa budú vyhlásené najvplyvnejšie knihy, ktoré boli cenzúrou zakázané.

V tomto duchu sa nesie aj výber e-kníh, ktoré si môžete prečítať od Cambridge University Press:

 • Gerald Brenan – The Spanish Labyrinth
 • Winthrop Wetherbee – Chaucer: The Canterbury Tales
 • Karl Marx – Later Political Writings
 • Lewis Carroll – Alice's Adventures in Wonderland
 • Thomas Paine – Rights of Man
 • Charles Darwin – The Origin of Species

Týždeň akademických kníh organizuje British Library v spolupráci s The British Academy, UCL, Research Libraries UK, Publishers Association, Booksellers Association a Association of Learned and Professional Society Publishers. Súvisiace novinky na Twitteri nájdete cez #AcBookWeek.

Novinku priebežne aktualizujeme. Keď sa vrátite, môžete tu nájsť niečo nové.

Viac informácií

Periodická tabulka prvků slaví 150 let! Kde ji najdete online? 5. 3. 2019 - Albertina icome Praha / Albertina icome Bratislava

Rok 2019 prohlásilo UNESCO za Mezinárodní rok periodické tabulky chemických prvků, která letos slaví 150 let existence! Řídí se tzv. periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev, jenž seřadil prvky podle rostoucí hmotnosti jejich atomů.

Interaktivní tabulku, včetně detailních informací k jednotlivým prvkům, naleznete jako volně dostupný nástroj např. na stránkách

Royal Society of Chemistry je i sponzorem letošních oslav. Více informací k International Year of the Periodic Table.

Viac informácií

Artfilms: vízie, životy a techniky fotografov 4. 3. 2019 - Contemporary Arts Media / Artfilms

Na platforme Artfilms Digital je dostupný nový rozhovor s fotografkou architektúry Nancy Da Campo Dynamic Shapes – Architecture Through the Lens. Ilustrovaný je mnohými slávnymi súčasnými budovami a interiérmi z Berlína, Ženevy, Singapuru, Bazileja, Curichu, Hong Kongu a ďalších.

Medzi najobľúbenejšími filmami na platforme Artfilms Digital, ktoré skúmajú unikátne vízie, životy a techniky fotografov, sú:

Filmy od Contemporary Arts Media zabávajú, vzdelávajú a informujú o experimentálnom a súčasnom umení. Na výber je celá kolekcia pre vysoké školy alebo verejné knižnice, jednotlivé videá alebo moduly, napr. Visual Art, Digital Arts a Photography.

S Artfilms Digital sa zoznámite cez voľne dostupné vyhľadávanie a popisy filmov.

Viac informácií

Články, e-knihy, videá a dizertácie na jednom mieste - to je ProQuest One Academic! 28. 2. 2019 - ProQuest

V súlade s aktuálnymi trendmi v akademickom prostredí, keď je kladený čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje spoločnosť ProQuest novú generáciu vlajkového e-zdroja ProQuest One Academic, ktorý v známom modernom rešeršnom prostredí kombinuje za zvýhodnenú cenu 4 špičkové e-zdroje:

 • ProQuest Central – kolekcia 21 000 titulov časopisov s plnými textami (27 000 titulov celkovo), vyše 2000 titulov novín, 30 000 trhových správ, 113 tis. prípadových štúdií a mnoho ďalších druhov obsahu
 • Academic Complete Ebooks – mnohoodborová kolekcia viac než 155 000 monografií
 • Academic Video Online – vyše 66 000 odborných videí zo všetkých odborov
 • ProQuest Dissertations & Theses Global – vyše 4,7 mil. doktorandských prác, z toho 2,4 mil. vrátane plných textov

Chcete sa o ProQuest One Academic dozvedieť viac? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Viac informácií

Celá edícia theEYE na platforme Artfilms 27. 2. 2019 - Contemporary Arts Media / Artfilms

Séria 45 videí theEYE prináša rozhovory so súčasnými výtvarníkmi z Veľkej Británie. Poskytujú zriedkavý a osobný pohľad na vplyvy a tvorivé procesy, ktoré sú za umeleckými dielami.

Filmy od Contemporary Arts Media zabávajú, vzdelávajú a informujú o experimentálnom a súčasnom umení. Na výber je celá kolekcia pre vysoké školy alebo verejné knižnice, jednotlivé videá alebo moduly Architecture, Dance, Design / Fashion, Digital Art / New Media, Film & Cinema, Music, Theatre & Performance Art, Visual Art / Digital Arts & Photography a Asian Collection.

Viac informácií

Sebrané spisy proslulého nizozemského právníka Huga Grotia online 27. 2. 2019 - Brill

Vydavatelství Brill uveřejnilo v online podobě sbírku 267 tištěných děl proslulého holandského humanisty a právníka Huga Grotia, která byla vydávána v letech 1609–1941, včetně jedné ze tří známých kopií vzácného prvního vydání De Iure Belli ac Pacis.

Kolekce Grotius Collection Online je nepostradatelným zdrojem informací, který pokrývá širokou škálu oborů od práva, právní vědy a diplomacie k filozofii, historii a teologii. Dostupné formou trvalého nákupu.

Máte-li zájem o více informací nebo cenovou nabídku, kontaktujte Jakuba Petříka nebo Miriam Suchoňovú.

Viac informácií

Filmy CNN, Dow Jones a Talkin' Success v Academic Video Online 26. 2. 2019 - Alexander Street, a ProQuest Company

Alexander Street sa dohodol na sprístupnení videí CNN, Dow Jones a už spomínaných BBC Studios na vzdelávacie účely:

Viacero videí pribudlo od:

Odkazy vedú priamo na platformu Alexander Street. Pokiaľ ste v internetovej sieti organizácie s prístupom, videá sa zobrazia celé. Ostatným sa zobrazia ukážky videí.

Máte záujem o bližšie informácie o Academic Video Online? Chcete dohodnúť školenie? Prístup pre vašu inštitúciu? Kontaktujte Filipa Vojtáška (ČR) a Miriam Suchoňovú (SR).

Viac informácií

25 vedeckých vydaní Platóna online 22. 2. 2019 - Oxford University Press

Vyše 25 vedeckých vydaní Platóna je teraz dostupných v digitálnej podobe ako jedna z kolekcií na Oxford Scholarly Editions Online. Súčasťou sú napr.:

 • Oxford Classical Texts: Platonis Opera
 • Anglické preklady najdôležitejších dialógov Apology, Theaetetus, Meno, the Republic a Symposium
 • Komentáre k dialógom, ktoré vyšli v edícii Clarendon Plato on many of the dialogues, napr. Irwin o Gorgias, McDowell o Theaetetus, Taylor on Protagoras, Gallop on Phaedo, and Gosling on the Philebus

Digitalizovaná verzia umožňuje:

 • čítať paralelne originálny text, anglický preklad a poznámky.
 • orientovať sa a vyhľadávať podľa stránkovania a číslovania z vydania francúzskeho tlačiara H. Étiennea známeho ako Stephanus – systému využívaného pri citovaní Platónovho diela.

Zoznámte sa s obsahom cez ukážky:

Prehľad všetkých dostupných diel na Works by Plato.

Viac informácií