ČeskyEnglish

Úvod » Novinky

Novinky

Priebežne aktualizujeme prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa v poslednej dobe udialo v oblasti elektronických informačných zdrojov a nástrojov na ich správu, zdieľanie a využívanie.

ISSN slaví letos 40. výročí 11. 7. 2015 - ISSN International Centre

V roce 1975 bylo na základě dohody mezi UNESCO a Francií založeno ISSN International Centre a síť národních středisek. Letos je to tedy již 40 let od vzniku mezinárodního Registru ISSN. V současné době jsou metadata o seriálech dostupná přes portál ISSN Portal.

Základní fakta a údaje:

 • registr ISSN obsahuje více než 1,8 milionu bibliografických záznamů
 • každoročně přibyde 60 000 nových záznamů
 • 100 000 záznamů je každý rok editováno
 • ve světě je 88 národních středisek
 • záznamy jsou dostupné v mnoha formátech (MARC 21– UTF 8; UNIMARC, MARC XML)
 • databáze ROAD zprostředkovává bezplatný přístup k záznamům, které se týkají open access zdrojů

Viac informácií

Video a bílá kniha k Springer Book Archives 11. 7. 2015 - Springer

Vydavatelství Springer publikovalo novou bílou knihu (white paper) ke svému digitalizačnímu projektu Springer Book Archives (SBA).

Reflections on closing the gap in research je popsána historie celého projektu a také zkušenosti knihoven, které mají přístup do archivu (University of Melbourne, University of Auckland, University of Boras a Istanbul Technical University). K dispozici je i krátké video.

Springer Book Archives je digitální kolekce tištěných knižních publikací vydavatelství Springer z let 1840–2004, a čítá více než 110 000 titulů v angličtině a němčině.

Viac informácií

Statistiky COUNTER pro e-knihy 25. 6. 2015 - UKSG eNews

Na internetových stránkách Usus jsou k dispozici návrhy tří nových statistik COUNTER pro e-knihy. Vydavatelé, knihovny a vendoři je mohou do 30. června připomínkovat. Finální verze budou následně zahrnuty do přílohy H (Optional Additional Usage Reports), která je součástí release 4. Dá se předpokládat, že v budoucnu tyto nové statistiky nahradí stávající Book report 1 a 2.

Nové reporty:

 • Book Report 7: Number of Successful Unique Title Requests by Month and Title in a Session
 • Book Report 8: Book Activity by Month and Title
 • Book Report 9: Overview of Usage

Projekt COUNTER usiluje o vytvoření mezinárodně uznávaných jednotných formátů pro konzistentní a kompatibilní statistiky (Code of Practice – CoP). První CoP vznikl v roce 2003 (elektronické časopisy a databáze). V roce 2006 byl rozšířen o kodex pro e-knihy a referenční díla.

Řada vydavatelů, jejichž e-knihy máme v nabídce v našem katalogu, nabízí stahování uživatelských statistik ve formátu COUNTER. Pro zpracování a analýzu většího objemu statistických dat od různých vydavatelů může být dobrým pomocníkem online nástroj Intota Assessment.

Viac informácií

Želáme Vám krásne leto 25. 6. 2015 - Albertina icome Bratislava

Prajeme Vám vydarené leto plné odpočinku, pohody a zážitkov počas dovoleniek. Vaša AiB.

Ilustrácia Eva Holická

Viac informácií

Doody's zverejnil top medicínske knihy na rok 2015 20. 6. 2015 - Wolters Kluwer - Ovid

Doody's zverejnil zoznamy najlepších kníh z klinickej a teoretickej medicíny, ošetrovateľstva a ďalších zdravotníckych odborov pre rok 2015.

Doody's Review Service™ uľahčuje lekárskym knižniciam a zdravotníckym zariadeniam rozhodovanie pri výbere a budovaní kolekcie e-kníh. Knihovníci z lekárskych knižníc a špecialisti každý rok hodnotia knihy a zostavujú zoznamy najlepších kníh pre jednotlivé lekárske špecializácie. Známy je ako Doody's Core Titles.

Medzi knihami zaradenými do rebríčku sú aj:

 • DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology, 10th Edition
 • The Only EKG Book You'll Ever Need, 8th Edition
 • Primary Care Medicine: Office Evaluation and Management of the Adult Patient, 7th Edition
 • Manual of Laboratory and Diagnostic Tests, 9th edition
 • Fundamentals of Diagnostic Radiology
 • Sternberg's Di­agnostic Surgical Pathology – 2 Volume Set, 6th Edition
 • Stoelting's Phar­macology and Physiology in Anesthetic Practice, 5th Edition

Ovid zostavil dve kolekcie kníh vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins – s ťažiskovými knihami a všetkými knihami – ktoré sú na zozname Doody's Core Titles in the Health Sciences.

Vlastníte už knihy alebo kolekcie z predchádzajúcich rokov a chcete doplniť chýbajúce e-knihy? Napíšte alebo zavolajte.

Viac informácií

Posviťte si na články k Mezinárodnímu roku světla 19. 6. 2015 - IOP Publishing

Letos řada odborných asociací, vzdělávacích institucí a dalších organizací slaví Mezinárodní rok světla (IYL 2015). Tato iniciativa, podpořená Společností národů, má za cíl zvýšit povědomí o významu světla a optických technologií pro náš život, pro budoucnost a pro vývoj společnosti.

Oficiálními mediálními partnery IYL 2015 jsou dva časopisy z portfolia IOP Publishing – Physics World a Journal of Optics, které zpřístuňují řadu článků s odpovídající tematikou bezplatně v průběhu celého roku.

Physics World vybral 10 top článků pojednávajících např. o fyzikální podstatě duhy, „chytrých“ hologramech, o modrých světelných diodách (LED) nebo o Ibn-al-Haythamovi, egyptském učenci, který již před tisíci lety publikoval zásadní sedmidílné vědecké dílo Kniha optiky.

Kolekce z Journal of Optics nabídne články, které se vztahují k tématům, která propaguje IYL 2015: the science of light; light technology; light in nature; a light and culture.

Dostupná je i kolekce článků souvisejících s Nobelovou cenou za fyziku za rok 2014, kterou získali tři japonští vědci, kteří stáli u zrodu modrých světelných diod (LED).

Viac informácií

Unikátní databáze chemické odolnosti plastů a elastomerů 19. 6. 2015 - Knovel

Přes rozhraní Knovel je dostupná nová databáze Chemical Resistance Database: Plastics and Elastomers. Jedná se o nejucelenější zdroj normalizovaných dat podrobně popisujících degradaci plastů a elastomerů vystavených různým expozičním médiím včetně více než 2800 chemických substancí a nejrůznějších podmínek (počasí, sterilizace, stárnutí, ad.).

Naleznete zde údaje k více než 1 196 materiálům z 226 rodin polymerních materiálů (čisté a zesílené a/nebo plněné termoplasty, termosetové pryskyřice, gumy, termoplastické elastomery). Databáze tak umožňuje výrobcům rychle se rozhodovat o výběru nejlepších plastů a elastomerů pro širokou škálu nových produktů a pro nastavení výrobního procesu.

Databáze aktuálně obsahuje 183 000 unikátních záznamů, data jsou prezentována v tabulkové podobě. Čerpá z různých zdrojů, včetně komerčních katalogů, časopiseckých článků, technických zpráv a materiálových lis­tů.

Viac informácií

Aktuální analýzy a studie OECD 18. 6. 2015 - OECD Publishing

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila/při­pravuje nové studie, které lze přes AiP/AiB získat jak v elektronické, tak papírové podobě:

Zajímavou novinkou jsou i nové magazíny OECD360 (analýzy jednotlivých zemí OECD, zpracované vždy v jazyce dané země) a Norden iLibrary (samostatný online repozitář, který čítá více než 500 publikací v angličtině a dalších více než 300 publikací v jiných jazycích – švédština, dánština a norština, dále finština, islandština a ruština).

Viac informácií

Altmetrika u článků na platformě Taylor & Francis 18. 6. 2015 - Taylor & Francis Group, an Informa business

Vydavatelství Taylor & Francis Group oznámilo, že jako jeden z prvních vydavatelů u článků dostupných přes platformu Taylor & Francis Online a publikovaných od ledna 2012, nově zobrazuje také alternativní ukazatele čtenosti, sdílení a citovanosti (tzv. altmetric).

Vedle tradičních ukazatelů (počty citací z CrossRef, Web of Science a Scopusu) tak uživatelé získají komplexnější obrázek o tom, kolikrát byl konkrétní článek zobrazený nebo citovaný v tradičních (zpravodajství) nebo sociálních médiích (Twitter, Facebook, Google+, Wikipedia, ad.), zmíněný na blogu nebo uložený v online citačních manažerech.

Podívejte se na ukázku – kliknutím na duhový kruh s číslem získáte detailní data.

Více o altmetrice ve Wikipedii (anglicky) nebo v příspěvku A. Jarolímkové z NLK.

Viac informácií

BMJ chystá novou řadu e-knih a časopis pro ortopedii 17. 6. 2015 - BMJ

Vydavatelství BMJ Publishing Group Ltd rozšiřuje portfolio nabízených časopisů o nový titul specializovaný na ortopedii a sportovní medicínu. The Journal of ISAKOS: Joint Disorders & Orthopaedic Sports Medicine (JISAKOS) vzniká ve spolupráci s International Society of Arthroscopy, Knee Surgery, and Orthopaedic Sports Medicine, a začne vycházet v lednu 2016.

Jedná se o recenzovaný časopis pro každodenní praxi, obsahem budou přehledové články a poslední novinky týkající se diagnostiky a léčby (ortopedické sportovní lékařství, traumatologie, artroskopie, chirurgie a degenerativní kloubní onemocnění). Půjde o dvouměsíčník, články budou publikovány s předstihem v online podobě.

Nově se BMJ pouští také do vydávání referenčních příruček a elektronických knih pro klinickou praxi, a to ve spolupráci s BPP University School of Health. Obsahově budou čerpat z bohatého archivu BMJ, a zaměří se na pediatrii, všeobecnou medicínu, hematologii a revmatologii, kardiologii a respirační medicínu, chirurgii, ortopedii, klinickou onkologii a urgentní medicínu.

Během tří let vyjde cca 30 titulů v těchto edicích:

 • Clinical Review
 • Research Methods
 • Ten Minute Consultation
 • Easily Missed

Viac informácií