ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » PMPH China All Books Collection 2013

Je nám ľúto, tento produkt bol vyradený z ponuky a informácie o ňom už nie sú aktuálne!

Čo ďalej?

Vybrali sme z našej ponuky zdroje, ktoré môžu PMPH China All Books Collection 2013 aspoň čiastočne nahradiť:

Potrebujete niečo trocha iného? Ponuka e-zdrojov je široká a výber nie je jednoduchý.

Povedzte nám o konkrétnych potrebách a aktuálnej skladbe e-zdrojov dostupných vo vašej organizácii. My vám pomôžeme vybrať tie najrelevantnejšie zdroje pre vás.

Kontaktujte nás

PMPH China All Books Collection 2013

Producent: People's Medical Publishing House
Partner: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh
Platforma: Books@Ovid
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Komplementárna a alternatívna medicína 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Soubor obsahuje 101 knih od People's Medical Publishing House, předního vydavatele publikací o tradiční čínské medicíně v anglickém jazyce:

 • 2006 Year Book of Health in the People's Republic of China
 • 2007 Year Book of Health in the People's Republic of China
 • 2008 Year Book of Health in the People's Republic of China
 • Acupuncture for Musculoskeletal Injury
 • Anatomical Illustration of Acupuncture Points: Study Cards
 • Applications of Chinese Formula Compatibility
 • Applications of Chinese Herbal Compatibility
 • Arthritis: Help From Chinese Medicine
 • Asthma: Help from Chinese Medicine
 • Atlas of Differential Diagnosis In HIV/AIDS
 • Atlas of oral & maxillofacial medical imaging
 • Atlas of Tongue Diagnosis
 • Atlas of Tongue Diagnosis for AIDS Patients
 • Brief Introduction to Chinese Medicine for Medical Practitioners, A
 • Cardiac Pacing and Defibrillation: Principle and Practice
 • Case Studies from Chinese Acupuncture Experts
 • Chinese Herbal Legends: 50 Stories for Understanding Chinese Herbs
 • Chinese Medicine Study Guide: Acupuncture and Moxibustion
 • Chinese Medicine Study Guide: Diagnostics
 • Chinese Medicine Study Guide: Formulae
 • Chinese Medicine Study Guide: Fundamentals
 • Chinese Medicine Study Guide: Materia Medica
 • Chinese Plum Blossom Needle
 • Clinical Application of Shang Han Lun Formulas, The
 • Clinical Applications of Eight Essential Classical Formulae
 • Clinical Guide to Identifying Chinese Medicinal Herbs, A
 • Clinical Moxibustion Therapy
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Acne & Alopecia
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Chloasma & Vitiligo
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Chronic Gastritis & Irritable Bowel Syndrome
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: COPD and Asthma
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Coronary Artery Disease & Hyperlipidemia
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Diabetes & Obesity
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Eczema & Atopic Dermatitis
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Endometriosis & Uterine Fibroids
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Gout & Rheumatoid Arthritis
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Herpes Zoster & Fungal Skin Infections
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Lupus Erythematosus
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Male & Female Infertility
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Menstrual Disorders I: Dysfunctional Uterine Bleeding & Amenorrhea
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Menstrual Disorders II: Premenstrual Syndrome, Dysmenorrhea & Perimenopause
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Pelvic Inflammatory Disease & Miscarriage
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Postpartum Hypogalactia & Breast Hyperplasia Disease
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Psoriasis & Cutaneous Pruritis
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Scleroderma & Dermatomyositis
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Stroke & Parkinson's Disease
 • Clinical Practice of Chinese Medicine, The: Urticaria
 • Clinical Reasoning in Chinese Medicine
 • Clinical Research and Application of Acupuncture and Tui Na
 • Collateral Disease Theory in Practice
 • Color Atlas and Synopsis of Blistering & Pustular Diseases
 • Color Atlas for the Surgical Treatment of Pituitary Adenomas
 • Color Atlas of Microsurgical Anatomy: Surgical Flaps of the Limbs
 • Color Atlas of Microsurgical Anatomy: Vasculature of Skin Flaps
 • Color Vision Examination Plates
 • Color Vision Test Plates
 • Depression: Help from Chinese Medicine
 • Dermal Needling Therapy
 • Digital Stereoscopic Test Plates
 • Electronic Endoscopic Ultrasonography: Diagnostic Imaging
 • Endometriosis: Help from Chinese Medicine
 • Epidemiological Research Cases in China
 • From Toe to Head Chinese Style Foot Massage for Common Illnesses
 • Head and Neck Diagnostic Pathology: A Color Atlas Handbook
 • Herpes Zoster: Help from Chinese Medicine
 • How Can Chinese Medicine Help My Diabetes?
 • How Can Chinese Medicine Help My Diabetes?: An Illustrated Guide
 • Illustrated Atlas of the Commonly Used Chinese Materia Medica, An: Volume I
 • Illustrated Atlas of the Commonly Used Chinese Materia Medica, An: Volume II
 • Illustrated Atlas of the Commonly Used Chinese Materia Medica, An: Volume III
 • Illustrated Guide to Health Cultivation with Tibetan Medicine, An
 • Illustration of Acupuncture Point
 • Imaging of Interventional Neuroradiology
 • Insomnia: Help from Chinese Medicine
 • Integrated Clinical Approach with Chinese Medicine, An: Alleviating the Side Effects of Cancer Treatment
 • Menopausal Syndrome: Help From Chinese Medicine
 • Migraines: Help from Chinese Medicine
 • Mirror of Health: Tongue Diagnosis in Chinese Medicine
 • Pharmacopoeia of The People's Republic of China: Volume I
 • Pharmacopoeia of The People's Republic of China: Volume II
 • Pharmacopoeia of The People's Republic of China: Volume III
 • Pictorial Guide to Clinical Observation in Chinese Medicine
 • Practical Handbook on Acupuncture Point, A
 • Practical Handbook on Auricular Acupuncture Point, A
 • Practical Handbook on Scalp Acupuncture, A
 • Qian Bo-xuan: Patterns and Treatment in Gynecology and Obstetrics
 • Qian Boxuan: Case Studies in Gynecology
 • Replantation and Reconstruction of Fingers
 • Scalp Acupuncture Therapy
 • Secondary Channels and Collaterals
 • Shi Xuemin's Compre­hensive Textbook of Acupuncture and Moxibustion
 • Single-Point Acupuncture and Moxibustion Therapy
 • Tibetan Herbal Legends
 • Tongue Diagnosis for Warm Diseases
 • Treatment of PTSD with Chinese Medicine, The: An Integrative Approach
 • Trim and Slim: Help from Chinese Medicine
 • Understanding the Ji Gui Yao Lue: A Comprehensive Textbook
 • Urinary Tract Infections: Help from Chinese Medicine
 • Yue Meizhong: Collected Case Studies
 • Zhang Zhon-jing's Clinical Application of 50 Medicinals
 • Zhao Xi-wu: Experience in Pattern Differentiation

Dostupné přes Ovid®.

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace materiály

Štatistiky využitia

Materiály pre administrátorov