ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » SpringerMaterials

SpringerMaterials

Producent: Springer
Partner: Springer
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Materiálové vedy a inžinierstvo 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

SpringerMaterials poskytuje rozsiahle overené údaje pre fyziku, chémiu a techniku. Súčasťou sú:

  • 400 dielov Landolt-Börnstein s 250 000 látkami a 1,2 miliónmi citácií
  • 44 000 dokumentov o nebezpečných látkach z REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, GHS Globally Harmonized System RoHS Restriction of Hazardous Substances a WEEE Waste od Electrical and Electronic Equipment
  • 300 000 údajov z Database on Thermophysical Properties (súčasť Dortmund Data Bank Software & Separation Technology, DDBST)
  • všetkých 190 000 dokumentov z Linus Pauling Files

Databáza je aktualizovaná štvrťročne.

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály