ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » JoVE: Neuroscience

Tento produkt sa stal súčasťou iného produktu a uvedené informácie už nie sú aktuálne!

Čo ďalej?

Vybrali sme z našej ponuky zdroje, ktoré môžu JoVE: Neuroscience aspoň čiastočne nahradiť:

Potrebujete niečo trocha iného? Ponuka e-zdrojov je široká a výber nie je jednoduchý.

Povedzte nám o konkrétnych potrebách a aktuálnej skladbe e-zdrojov dostupných vo vašej organizácii. My vám pomôžeme vybrať tie najrelevantnejšie zdroje pre vás.

Kontaktujte nás

JoVE: Neuroscience

Producent: MyJoVE Corp.
Partner: MyJoVE Corp.
Typ: Audiovizuálne dokumenty
Platforma: Journal of Visualized Experiments (JoVE)
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Psychiatria / Neurovedy / Sexuológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

JoVE Neuroscience získate na základe predplatného len ako súčasť kolekcií JoVE Unlimited, JoVE Research, JoVE Biological Sciences alebo JoVE Biomedical Sciences & Clinical Medicine.

JoVE: Neuroscience obsahuje videá približujúce metódy, ktoré poskytujú pochopenie štruktúry, funkcie, fyziológie a patofyziológie centrálneho a periférneho nervového systému. Súčasťou sú najmä:

 • systémová neurobiológia
 • elektrofyziológia
 • vývoj a neurálna plasticita
 • bunková a molekulárna neurobiológia
 • behaviorálne testovanie zvierat
 • zobrazovacie metódy ľudského a zvieracieho mozgu
 • psychofyzika
 • neurobiológia ochorenia

Protokoly a video články v JoVE

 • Zoznam videí s voľne dostupnými abstraktami: Neuroscience protocols and video articles
 • Dostupná retrospektíva: od októbra 2006
 • Aktualizácia: mesačne
 • Skrátený názov: J. Vis. Exp.
 • ISSN: 1940–087X
 • JoVE je indexovaný a abstraktovaný v Index Medicus, MEDLINE/PubMED, SciFinder a Scopus.

Vlastnosti a nástroje pre používateľov i správcov prístupu

 • Spôsob sprístupnenia: on-line a mobilné zariadenia
 • Možnosť vzdialeného prístupu: áno, cez proxy server, Shibboleth, Google SSO alebo cez inštitucionálný e-mail viz Facilitating Remote Access
 • Jazyk rozhrania a videí: angličtina
 • Formát videí: HTML5, H.264 video codec, Adobe Flash
 • Formát sprievodných textov: HTML
 • Zvláštne funkcie: osobný účet, RSS kanál, komentáre k videám, DOI
 • Prelinkovanie: videá prehľadateľný cez Summon a ďalšie discovery služby

Rozsah licencie a cena

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov