ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » JoVE: Behavior

Tento produkt sa stal súčasťou iného produktu a uvedené informácie už nie sú aktuálne!

Čo ďalej?

Vybrali sme z našej ponuky zdroje, ktoré môžu JoVE: Behavior aspoň čiastočne nahradiť:

Potrebujete niečo trocha iného? Ponuka e-zdrojov je široká a výber nie je jednoduchý.

Povedzte nám o konkrétnych potrebách a aktuálnej skladbe e-zdrojov dostupných vo vašej organizácii. My vám pomôžeme vybrať tie najrelevantnejšie zdroje pre vás.

Kontaktujte nás

JoVE: Behavior

Producent: MyJoVE Corp.
Partner: MyJoVE Corp.
Typ: Audiovizuálne dokumenty
Platforma: Journal of Visualized Experiments (JoVE)
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Psychológia a kognitívna veda 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

JoVE Behavior získate na základe predplatného len ako súčasť kolekcií JoVE Unlimited, JoVE Research alebo JoVE Brain & Behavior.

JoVE: Behavior zahŕňa ako metódy pozorovania tak aj experimentálne metódy, ktoré sa snažia pochopiť správanie ľudí a zvierat, implikované oblasti mozgu, súvisiace fyziologické zmeny a hlavné genetické príčiny. Sekcia je zameraná predovšetkým na:

 • poznanie – pozornosť, rozhodovanie sa, uvažovanie
 • sexuálne a motivačné správanie
 • sociálne správanie
 • učenie a pamäť
 • spánok a biologické rytmy
 • spracovanie prirodzeného jazyka
 • závislosť
 • emócie
 • riadenie pohybu
 • vedomie

Protokoly a video články v JoVE

 • Zoznam videí s voľne dostupnými abstraktami: Behavior protocols and video articles
 • Dostupná retrospektíva: od októbra 2006
 • Aktualizácia: mesačne
 • Skrátený názov: J. Vis. Exp.
 • ISSN: 1940–087X
 • JoVE je indexovaný a abstraktovaný v Index Medicus, MEDLINE/PubMED, SciFinder a Scopus.

Vlastnosti a nástroje pre používateľov i správcov prístupu

 • Spôsob sprístupnenia: on-line a mobilné zariadenia
 • Možnosť vzdialeného prístupu: áno, cez proxy server, Shibboleth, Google SSO alebo cez inštitucionálný e-mail viz Facilitating Remote Access
 • Jazyk rozhrania a videí: angličtina
 • Formát videí: HTML5, H.264 video codec, Adobe Flash
 • Formát sprievodných textov: HTML
 • Zvláštne funkcie: osobný účet, RSS kanál, komentáre k videám, DOI
 • Prelinkovanie: videá prehľadateľný cez Summon a ďalšie discovery služby

Rozsah licencie a cena

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Materiály pre administrátorov