ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » JoVE: Science Education - Basic Biology

Tento produkt sa stal súčasťou iného produktu a uvedené informácie už nie sú aktuálne!

Čo ďalej?

Vybrali sme z našej ponuky zdroje, ktoré môžu JoVE: Science Education - Basic Biology aspoň čiastočne nahradiť:

Potrebujete niečo trocha iného? Ponuka e-zdrojov je široká a výber nie je jednoduchý.

Povedzte nám o konkrétnych potrebách a aktuálnej skladbe e-zdrojov dostupných vo vašej organizácii. My vám pomôžeme vybrať tie najrelevantnejšie zdroje pre vás.

Kontaktujte nás

JoVE: Science Education - Basic Biology

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

JoVE Science Education – Basic Biology získate na základe predplatného len ako súčasť kolekcií JoVE Education alebo JoVE Biological Sciences.

Databáza JoVE: Science Education sa venuje výučbe laboratórnych základov pomocou ľahko pochopiteľných videoukážok. Súčasťou JoVE: Science Educatio pre biologické vedy sú moduly:

  • Videá v General Laboratory Techniques ukazujú, ako používať štandardné laboratórne vybavenie dôležité v mnohých pokusoch, ako aj ako robiť základné laboratórne techniky a postupy. Každé video je spojené s videami zameranými na praktické využitie postupu a ďalšie doplňujúce zručnosti.
  • Videá z Basic Methods in Cellular and Molecular Biology učia, ako vykonávať základné techniky bežne používané v bunkovej a molekulárnej biológii. Ak chcete zvýšiť pochopenie metód, každé video je prepojené s ďalšími videami, ktoré ukazujú praktické aplikácie techník a doplňujúcich zručností.
  • Videá v Biology 1: Yeast, Drosophila and C. elegans predstavujú tri modelové organizmy bežne používané vo výskume v biologických vedách: S. cerevisiae (pekárské droždie), Drosophila melanogaster (octomilka) a Caenorhabditis elegans (háďatko škrkavka). Okrem diskusie o aktuálnom a historickom význame týchto organizmov, kolekcia obsahuje pojmy a metodológiu, ako ich udržiavať a reprodukovať v laboratóriu.
  • Videá z Biology 2: Mouse, Zebrafish, and Chick predstavujú tri druhy stavovcov bežne používané vo výskume v biologických vedách: Mus musculus (laboratórna myš), Gallus gallus domesticus (kura domáca) a Danio rerio (Danio pruhované). Okrem diskusie o aktuálnom a historickom význame týchto organizmov, kolekcia obsahuje metodológiu, ako ich udržiavať v laboratóriu a prehľad dôležitých koncepcií týkajúcich sa ich vývoja.
  • Lab Animal Research
  • Lab Safety

Z každého videa je voľne dostupných prvých 20 sekúnd a abstrakt. Kliknite na názvy modulov a zobrazia sa.

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace

Materiály pre administrátorov