ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » CAS SciFinder Discovery Platform

CAS SciFinder Discovery Platform

Producent: Chemical Abstracts Service
Partner: American Chemical Society
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Chémia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

SciFinder poskytuje neobmedzený prístup do kolekcie aktuálnych vedeckých chemických informácií a patentov. V databáze je možné vyhľadávať podľa kľúčových slov, témy, autora, informáciách o časopise, organizáciách alebo patentoch, taktiež v rozsiahlej databáze chemických látok, v ktorej je možné vyhľadávať podľa názvu látky alebo registračného čísla CAS. Súčasťou sú:

Medzi základné vlastnosti SciFinder Discovery Platform patria:

  • online vyhľadávací nástroj v zdrojoch CAS umožňujúci textové vyhľadávanie podľa názvu, abstraktu, kľúčových slov, autorov, organizácií, čím získa používateľ oveľa väčšie množstvo výsledkov vyhľadávania, vylepšené vyhľadávanie štruktúr, ktoré umožňuje súbežne získať konkrétnu hľadanú štruktúru, jej podštruktúru a taktiež podobné štruktúry,
  • zobrazuje „citačnú mapu“ na úrovni dokumentu vrátane prepojenia na referenčné záznamy,
  • obsahuje chemické štruktúry, interaktívne filtrovanie a triedenie výsledkov vyhľadávania, ukladanie histórie prehliadania, tvorbu upozornení na nový pridaný obsah, kombinované vyhľadávanie textov a chemických štruktúr,
  • zabezpečuje prístup do najväčšej databázy chemických látok obsahujúcej všetky unikátne identifikátory CAS Registry Number (CAS RN),
  • používateľské rozhranie umožňujúce zobraziť viacero okien súčasne a je prispôsobené na prehliadanie na smartfónoch a tabletoch,
  • softvérový nástroj na vyhľadávanie metodických protokolov chemických reakcií indexovaných v CAS,
  • softvérový nástroj na vyhľadávanie chemických príprav.

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály

Školiace materiály

Ostatné