ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » LWW Doody's Core Book Collection 2018

Trochu sme to poplietli a informácie o tomto produkte sme mali v katalógu viackrát. Informácie na tejto stránke už nemusia byť aktuálne!

Čo ďalej?

Vybrali sme z našej ponuky zdroje, ktoré môžu LWW Doody's Core Book Collection 2018 aspoň čiastočne nahradiť:

Potrebujete niečo trocha iného? Ponuka e-zdrojov je široká a výber nie je jednoduchý.

Povedzte nám o konkrétnych potrebách a aktuálnej skladbe e-zdrojov dostupných vo vašej organizácii. My vám pomôžeme vybrať tie najrelevantnejšie zdroje pre vás.

Kontaktujte nás

LWW Doody's Core Book Collection 2018

Producent: Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins
Partner: Wolters Kluwer - Ovid
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh
Platforma: Books@Ovid
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Interná medicína 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Seznam Doody's Core Titles in the Health Sciences představuje ve světě knih pro medicínu totéž, co Journal Citation Reports ve světě časopisů – poskytuje přehled nejdůležitějších titulů. Na základě tohoto seznamu vznikají kolekce elektronických knih LWW Doody's Core Title Collections.

Nákupem této kolekce získá instituce trvalý online přístup k více než 200 knižním titulům z medicíny, ošetřovatelství a vědních oborů péče o zdraví z nakladatelství Lippincott Williams & Wilkins (LWW).

Užitočné nástroje a materiály

Články

Manuály a používateľská dokumentácia

Propagačné materiály

Školiace materiály

Štatistiky využitia

Materiály pre administrátorov