ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Vetus Testamentum Supplements Online

Vetus Testamentum Supplements Online

Producent: Brill
Partner: Brill
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh
Platforma: BrillOnline
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Religionistika / Teológia 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Vetus Testamentum Supplements Online pokrývajú celé starozákonné štúdie, vrátane štúdií Septuaginty (prekladu Starého zákona zo starohebrejčiny do gréčtiny), výskumu Ugaritu relevantného pre štúdium Starého zákona, hebraistiky, štúdií starovekej izraelskej histórie a spoločnosti, ako aj histórie výskumu Starého zákona.

K dispozícii sú monografie aj zborníky vrátane Proceedings of the Triennial International Congresses of the International Organization for the Study of the Old Testament.

Fakty a vlastnosti:

  • Jazyk textov a rozhrania: angličtina
  • Editori: Christl M. Maier (Editor in Chief) – R.P. Gordon – J. Joosten – G.N. Knoppers – A. van der Kooij – A. Lemaire – S.L. McKenzie – C.A. Newsom – H. Spieckermann – J. Trebolle Barrera – N. Wazana – S.D. Weeks – H.G.M. Williamson
  • Vydania: Každý rok vychádza nová kolekcia.
  • ISBN13: 9789004264991

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

Ostatné

  • Brill Publishing on YouTube

    Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill