ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » AtoZebra Language

AtoZebra Language

Producent: World Trade Press
Partner: World Trade Press
Typ dát: Audiovizuálne dokumenty
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Lingvistika | Neslovanské jazyky a literatúry | Anglistika a amerikanistika | Romanistika 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Čo je AtoZebraLanguage
AtoZebraLanguage je video slovník, ktorý obsahuje vyše 6500 slovíčok a 5500 vyčasovaných slovies pre každý z jazykov:

  • americká angličtina
  • španielčina (európska, kastílčina)
  • španielčina (mexická / Latinská Amerika)
  • francúzština
  • nemčina

AtoZebraLanguage vám umožňuje:

  • Vidieť a počuť rodených hovoriacich/ho­vorcov, ako vyslovujú tisíce slov a výrazov/slovných spojení.
  • Prepojiť obrázky objektov a videá s výrazmi v slovníku.
  • Vybrať si jazyk rozhrania.
  • Vytvoriť si osobné zoznamy výrazov, slov, slovies a slangových výrazov. Učitelia môžu vytvoriť zoznamy nahrávok pre jednotlivé lekcie/vyučovacie hodiny a zdieľať ich so svojimi študentmi.

Prečo AtoZebraLanguage
Je jednoduchšie naučiť sa cudziu reč, keď vidíme a počúvame rodených hovoriacich, ako vyslovujú slová a v akých súvislostiach. Aj keď nemôžete navštíviť krajinu, aby ste sa naučili jazyk, môžete využiť vizuálny, sluchový a kinestetický spôsob učenia sa.

Kto používa AtoZebraLanguage
AtoZebraLanguage využívajú študenti na školách, používatelia v knižniciach, pracovníci v akademických inštitúciách, firmách, vládnych či neziskových organizáciách.

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály