ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » SAGE Research Methods Cases

SAGE Research Methods Cases

Producent: SAGE Publications
Partner: SAGE Publications
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Výskum a vývoj 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

SAGE Research Methods Cases je zbierka prípadových štúdií z reálneho sociálneho výskumu, špeciálne vypracovaná a navrhnutá tak, aby vám pomohla pochopiť abstraktné metodologické koncepty v praxi.

Prípadové štúdie dopĺňajú teoretické vedomosti na všetkých úrovniach, od skúmania ťažkostí, nuáns až po rozhodovanie v reálnom živote, s ktorými sa výskumní pracovníci stretávajú.

Prípady sú vytvorené pre potreby učiteľov, študentov a výskumných pracovníkov v medzinárodnom meradle, ktorí hľadajú znalosti o aplikovaných výskumných metódach. Súčasťou každého prípadu sú vzdelávacie ciele a diskusné témy.

Prípadové štúdie sú dostupné na platforme SAGE Research Methods Online.

Užitočné nástroje a materiály

Propagačné materiály