ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online

Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online

Producent: Brill
Vydavateľstvo: Brill
Typ dát: Prekladové a výkladové slovníky
Platforma: BrillOnline Discovery
URL: Homepage produktu / Product info
Odbory: Medievalistika | Klasické jazyky a literatúra 

Chcete vedieť viac?
Píšte a volajte, Miriam Suchoňová má odpovede na všetky vaše otázky.

Popis produktu

Mediae Latinitatis Lexicon Minus od J. F. Niermeyera je praktický slovník stredovekého latinského jazyka so stručnými základnými informáciami pre výskumných pracovníkov, pedagógov a študentov v odbore stredovekých dejín. Je jedinou online verziou najnovšieho tlačeného vydania, ktorého obsah bol rozšírený v roku 2002 o 10 % oproti 1. vydaniu z roku 1976.

Skúma poklasický latinský jazyk stredovekej západnej Európy v rokoch 550 až 1150. Skôr vysvetľuje a uvádza citácie než syntax alebo etymológiu. Odhaľuje rozmanitosť a zmeny významov, uvádza prípady, ako sú citované a využívané v prameňoch. Obsahuje rozsiahlu sadu technických slov vzťahujúcich sa k právu, inštitúciám a spoločenským štruktúram feudalizmu.

Vychádza z rozmanitých zdrojov:

 • kroniky, letopisy, histórie
 • diplomy, pamiatky, listiny a kopiáre (codex diplomaticus)
 • listiny
 • súbory životov, exempiel, zázrakov, pašie a zoznamy mučeníkov (martyrológie)
 • kráľovské, duchovné a vysokoškolské právne dokumenty (acta), predpisy a návštevy
 • zbierky občianskych, zvykových a cirkevných zákonov
 • rannostredovekí otcovia a teológovia
 • univerzitné záznamy

Najnovšia aktualizácia obsahuje francúzsky, anglický a nemecký preklad a stručnú definíciu pre každé heslo v stredovekej latinčine. Všetky heslá obsahujú súvisiace textové pasáže. Niermeyer Online umožňuje vyhľadávať lemmy a v úplných textoch so spresnením, v ktorom storočí bola používaná.

Čo neobsahuje:

 • klasická latinčina
 • obdobie po roku 1155
 • východná Európa (a islamská a byzantská Európa)
 • jazyk scholastiky a technickej teológie

Vlastnosti a funkcie

 • Editori: J.F. Niermeyer a C. van de Kieft. Revidoval J.W.J. Burgers.
 • ISBN13: 9789004264250
 • Jazyk textu: stredoveká latinčina, francúzština, angličtina, nemčina
 • Dostupnosť: 2014

Užitočné nástroje a materiály

Manuály a používateľská dokumentácia

Materiály pre administrátorov

 • Federativní autentizace u Brillu

  Členové eduID.cz s Identity Providerem registrovaným v eduGAIN mají k dispozici federativní autentizaci, institucionální přihlášení u Brill. Návod k nastavení je vystaven.

Ostatné

 • Brill Publishing on YouTube

  Ukázky, případové studie a další materiály o online zdrojích akademického vydavatelství Brill